Más mint a többi 2

Más, mint a többi 2. – A bosszú hálójában – 9. Liliomvölgyi Tudósítások

Picture

– Csupa fül vagyok. Mit szeretnél?
– Ha lehetne, négyszemközt szeretnék önnel beszélni – szólt fojtott hangon Cleo Elena felé pillantva, aki éppen azzal volt elfoglalva, hogy Noah-nak kifizesse az aznapi bérét.
– Hát akkor ez esetben gyere fel tíz perc múlva a szobámba – javasolta Oliver mosolyogva. – Gyorsan lefürdök, és azután beszélhetünk.
– Köszönöm, akkor majd megyek.
Cleo egészen addig a percig, amíg nem érte utol a kertészt, legalább háromszor meggondolta magát, de amint észrevette Noah-t a kerítés túloldalán nevelőanyja társaságában, eszébe jutottak a fiú szavai, és erőt vett magán. Elég volt csak belepillantania Oliver szemébe ahhoz, hogy minden kétsége tovaszálljon bizalmát illetően.

Picture

– Te meg miről sutyorogtál a kertésszel? – kérdezte gyanakvóan Elena.
Cleo megpördült a tengelye körül, és igyekezett ártatlan képet vágni. Már megint nem vette észre, mikor került mögé nevelőanyja.
– Semmi fontosról, csak… Noah-ról kérdeztem.
– Az meg ki?
Cleo olyan arcot vágott, mint aki citromba harapott. Nem tudta eldönteni, hogy Elena most csak szórakozik vele, vagy tényleg ennyire nehezére esik megjegyeznie az emberek nevét.
– Ja, Oliver unokája – kapott észbe. – Nem szokványos neve van, az biztos. Mindegy, csak szólni akartam, hogy elugrom a kozmetikushoz. Ha minden igaz, délre jön az esküvőszervező, de ha ne adj’ Isten előbb ideér, akkor mondd meg neki, hogy legkésőbb háromnegyed tizenkettőre itthon vagyok. Addig invitáld be, kínáld meg kávéval, meg ilyesmi. Ügyes kislány vagy.

Picture

– Miért pont én? – húzta a száját Cleo. – Miért nem a drágalátos lányodat kéred meg? Tegnap még egyébként buta kislány voltam, ma meg már okos és ügyes? Akkor most hogy is van ez?
Elena idegesen legyintett.
– Lizzy a városban van a barátnőjével, Clotilda és Randolph szintén nincsenek itthon, úgyhogy most te képviseled a családunkat. De ha ennyire fájdalmasan nehezedre esik ennyit megtenni, akkor kérd meg Olivert. Én elmentem. Majd jövök!
Cleo megvető gúnnyal nézte, ahogy nevelőanyja lassan eltűnik a szeme elől. Mikor már nem látta éjfekete haját, mély levegőt vett, mint aki mindeddig mérgező gáz miatt nem jutott lélegzethez. Kimondhatatlanul hálás volt azért, hogy a kertészen és rajta kívül mindenki elment itthonról, így legalább nem kellett attól rettegnie, hogy valaki rájuk nyitja az ajtót, vagy kihallgatja őket. Mintha az ég is azt akarná, hogy megtudja, mi történt, és hol lehet most az édesanyja.

Picture

Ahogy megígérte Olivernek, tíz perccel később felment az emeletre, és hevesen verő szívvel bekopogott az ajtaján.
– Bújj be! Egy perc, és kész vagyok! – kiáltotta ki a kertész, Cleo pedig benyitott a szobába.
Amint átlépte a küszöböt, hideg és kellemetlen érzés járta át a testét. Hiába alakították át a helyiséget, cserélték le a bútorokat, a tapétát és a szőnyeget, nem tudott elvonatkoztatni a ténytől, hogy ez Bernardo szobája volt, és még mindig az ő emlékét hordozza. A halálának emlékét.
Cleo torka összeszorult, mintha egy láthatatlan, jeges kéz szorította volna a nyakát megakadályozva, hogy levegőhöz jusson. Már cseppet sem tartotta jó ötletnek, hogy itt tartsák a nagy megbeszélést Oliverrel. Itt, ahol Elenáék kioltották Bernardo életét.
Már éppen kihátrált volna a szobából, amikor szinte a semmiből előbukkant a kertész.

Picture

– Ne haragudj, hogy megvárakoztattalak. Továbbtartott a zuhanyzás, mint gondoltam. Te jó ég! Falfehér vagy. Jól érzed magad? – aggodalmaskodott Oliver, és odasietett Cleóhoz.
Meleg kezek lágy szorítását érezte a vállán. Ennyi pont elég volt ahhoz, hogy megszabaduljon a nyakát fojtogató érzéstől.
– Nem lehetne esetleg, hogy valahol máshol beszéljünk? – Meglepően rekedten szólt Cleo hangja.
– Ó! – szaladt ki Oliver száján. – Ott beszélünk, ahol csak akarsz.
Cleo hálás szemekkel pillantott fel a kertészre, amiért nem kellett magyarázkodnia. Oliver pontosan tudta, hogy miért ódzkodik a lány ettől a szobától.
***

Picture

– Fontos dologról lehet szó, ha ennyire elővigyázatos vagy – jegyezte meg kuncogva a kertész, amikor Cleo bezárta maga mögött a terasz ajtót.
Az emeleti tetőtér egyik kanapéján üldögélt, és látszólag igen szórakoztatónak találta, hogy a lány minden szobába bekukkantott. A saját szemével is meg akart bizonyosodni felőle, hogy Lizzy valóban nem tartózkodik itthon.

Picture

– Muszáj annak lennem. Nem akarom, hogy kihallgassanak, viszont tudni akarok arról, ha valaki hazajött. Itt biztosan hallani fogjuk – felelte, és helyet foglalt a kertész mellett. – Megbízom magában, Oliver, ezért kérem, hogy ami itt kettőnk között elhangzik, ne beszéljen senkinek, és legyen hozzám őszinte!
– Megijesztesz, Cleo. – Hangjába aggodalom költözött.
– Csak ígérje meg!
– Rendben, ígérem – sietett a válasszal Oliver. – Miről van szó?
Cleo kifújta a levegőt.
– Két éve kezdett el itt dolgozni a házban, igaz? Szeptemberben.
– Igen – bólintott a kertész.
– Hallott, vagy tud esetleg valamit egy Rose nevű nőről? – kérdezte, és visszafojtott lélegzettel várta a választ.

Picture

Oliver összeráncolt szemöldökkel kutatott az emlékezetében, miközben Cleo szíve egyre erőtejesebben dübörgött a mellkasában.
– Gyanítom, hogy nem az ABC-ben dolgozó Rose Gates felől érdeklődsz – nézett rá a lányra töprengve, mire Cleo megrázta a fejét. – Amikor 2005-ben munkát kaptam Elena asszonytól, elég feszült volt a légkör. Akkoriban volt valamilyen bírósági ügyük. Feljelentettek egy nőt, akit Rose-nak hívtak.
Cleo összerezzent a bírósági ügy és az anyja neve hallatán.
– Mondjon el mindent, amit erről az egészről és róla tud! Kérem! – tette hozzá szinte könyörgően.
– Rendben, de előtte engedj meg egy kissé tolakodó kérdést. Miért érdekel annyira ez a nő?

Picture

A kérdés váratlanul érte, annak ellenére, hogy valahol számított rá. Lesütött szemmel, némán vizsgálta az előtér szőnyegét, miközben ajkába harapott.
– Nem tudom, hogy jó ötlet lenne-e, ha elmondanám az igazat – szólalt meg Cleo egy kis idő múlva.
Oliver megfogta a lány térdén pihenő kezét.
– Te mondtad, hogy bízol bennem. Segíteni szeretnék neked. Szóval?
– Rendben – sóhajtotta megadóan. – Elhinné nekem, ha azt mondanám, hogy azért érdekel, mert ő az édesanyám?

Picture

A kertész egy pillanatra megdöbbent, aztán ellágyult a tekintete.
– Elhinnéd, ha azt mondanám, hogy valahol sejtettem?
– De honnan?
– Csak jó az arcmemóriám, és észreveszem a hasonlóságokat – felelte. – Amikor először találkoztunk a kertben, ismerősnek tűntél, és most, hogy felemlegetted Rose-t, eszembe jutott, hogy valószínűleg őt láttam benned. De nem kell félned, ha az érdekel, nem fog többé zaklatni téged. Erről a nevelőszüleid gondoskodtak.
– Azt valahogy sejtettem – morogta kelletlenül Cleo. – Mondja el, amit tud! Mi történt vele egészen pontosan?

Picture

– Mint mondtam, pont akkor kezdtem el itt dolgozni, amikor már Elena asszonyék feljelentéséből bírósági ügy lett.  Az újságok is írtak erről az esetről, így főként a „Liliomvölgyi Tudósítások”-ból és Clotildától szereztem információkat.
– Mit írt a sajtó? – kapta fel a fejét Cleo.
– Azt, hogy a Richwood családot megtámadta egy őrült nő, aki már többször is próbálkozott náluk gyerekrablással, és mikor nem kapta meg azt, amiért jött, rátámadt Elena asszonyra, leráncigálta róla az ékszereit, és ezért bíróság elé állították.
– Kitalálom, elítélték, és börtönbe csukták. – Cleo szíve összeszorult. Megerősítést nyert a sejtése.
– Azok után, amit tett, ezen nem kell elcsodálkozni – mutatott rá Oliver, mire Cleo mérgesen felhorkant.
– És mindezt elhiszi?
– Már miért ne hinném? A bíróság nem véletlenül találta bűnösnek.

Picture

Cleo ökölbe szorította a kezét. Dühítette, hogy Elenáéknak valóban sikerült elhitetniük a rendőrséggel és az emberekkel, hogy az édesanyja egy őrült gyerekrabló, aki ráadásul még tolvaj is.
– És mit szólna ahhoz, ha azt mondanám, hogy ez csak egy összeesküvés volt ellene?
Oliver egy pillanatra töprengve nézett Cleóra, aztán megrázta a fejét.
– Elena asszonyék? Ezt nem hiszem el. A légynek sem tudnának ártani.
– A légynek talán nem, de az édesanyámnak, nekem és… – Elhallgatott, és csak magában tette hozzá az utolsó nevet: Bernardónak.

Picture

– Nem lehet, hogy csak azért nem tudod elfogadni ezt a tényt, és fogod Mr. és Mrs. Richwoodra, mert az édesanyádról van szó? – A kertész sajnálkozva pillantott le a lányra. – Hinni akarod, hogy nem rossz ember, ártatlan, de…
– Nem, Oliver, nem én vagyok az, aki téved – jelentette ki. – Értem jött. El akart vinni magával, de nem úgy, ahogy azt az újságok megírták. Szó nem volt gyerekrablásról. Elena és Randolph intézte el, hogy börtönbe kerüljön olyan dolgokért, amit el sem követett.
– Értem – bólintott Oliver, de Cleo tudta, hogy egy szavát sem hiszi el.
Mérges volt, de nem a kertészre, hanem a nevelőszüleire, akik annyira tökéletes színjátékot rendeztek, hogy kivétel nélkül mindenkit meggyőztek igazukról.

Picture

A hirtelen támadt csendben csak Cleo ujjainak roppanását lehetett hallani. Idegesen tördelte a kezét. Blackwoodban volt bevett szokása, hogyha valami aggasztotta, vagy dühítette, így vezette le a feszültségét.
– Tudom, hogy nem hisz nekem – szólalt meg hirtelen, mire Oliver eleresztett egy amolyan őszintén sajnálom mosolyt.
– Egyszerűen csak nem látom az összefüggéseket. Miért érte volna meg nekik, hogy koholt vádakkal börtönbe küldjék az édesanyádat?
– Hát ez az, amit én sem értek, és amit ki akarok deríteni – felelte elszántan. – Hogy miért akartak minket szétválasztani.
– Ebben az esetben csak egy dolgot tehetsz. Kérdezd meg őket – javasolta barátságosan a kertész.

Picture

Cleo elhűlve meredt Oliverre, majd megrázta a fejét. A 12 éves önmagát látta a férfiban, ő is ugyanolyan naiv és könnyen manipulálható, mint amilyen akkoriban saját maga is volt. Hiába futott át az agyán, még ha csak egy pillanatra is, hogy a kertész talán szövetségese és segítője lehetne, mostanra már teljesen elvetette ezt a hirtelen támadt ötletét. Ő túl rendes ahhoz, hogy másnak ártson. A lehető legjobbat feltételezi az emberekről, és meg sem fordul a fejében, hogy egy kicsit kinyissa a szemét, és elhessegesse az őt körülvevő rózsaszín ködöt.
Álljon Elenáék elé, és kérdezze meg, miért tették azt, amit tettek? Valószínűleg önként és dalolva vallanák be, mire ment ki ez az egész, és együttes erővel szabadítanák ki az édesanyját börtönéből, majd egy hamuban sült pogácsával útnak indítanák kettejüket, hogy éljenek együtt boldogan. A gondolatra Cleo szája keserű mosolyra húzódott.

Picture

– Kérdezzem meg őket? Jelen pillanatban, ez lenne a lehető legnagyobb butaság a részemről – mondta csendesen. – Maga nem ismeri őket. Úgy értem, igazából. De nem is baj, jobb is így. Nem akarom ebbe belekeverni. Szeretnék a saját magam módján a dolgok végére járni. Viszont több információra lenne szükségem. Nem tudja véletlenül, mi történt azután, hogy elítélték?
Oliver megköszörülte a torkát, és összekulcsolta a kezét.
– A bíróság több vádpontban is bűnösnek találta a bizonyítékok és a tanúk elmondása alapján, ilyen volt például a lopás, emberrablási kísérlet, vagy a zaklatás. Két évig tartó szabadságvesztésre ítélték, de másfél év után feltételesen szabadlábra helyezték, ugyanis állítólag kifogástalanul viselkedett, és megbánta a bűneit.

Picture

Cleo nem szólt közbe, pedig már a nyelve hegyén volt egy csípős megjegyzés. Inkább azzal nyugtatta magát, hogy legalább nem sínylődik tovább az édesanyja a börtönben.
– Elena asszonyék teljesen kiborultak, amikor meghallották a hírt. Félelmük és aggodalmuk nem volt alaptalan; Rose első útja ehhez a házhoz vezetett.
Szünetet tartott, és lopva a lány felé pillantott, milyen reakciót vált ki belőle ez az információ. Cleo azonban rezzenéstelen arccal meredt előre.
– Akkor láttam őt először – folytatta Oliver. – Sovány volt és kissé nyúzott, ennek ellenére nagyon bájos volt az arca, pont, mint a tiéd. Látszott rajta, hogy a börtön minden erejét kiszívta, de mégis olyan elszánt volt. Valamit nagyon akart.
– Vagy valakit – vetette fel csendesen Cleo.

Picture

– Meglehet. Én szóltam Elena asszonynak, hogy látogatója van. Nem tudtam meg, mit akart, miért jött vissza, mert azt a feladatot kaptam, hogy azonnal hívjam a rendőrséget. Mondanom sem kell, megint börtönbe zárták. Azóta nem hallottam felőle, de élek a gyanúperrel, hogy még mindig ott van.
A csalódottság és a fájdalom még mélyebbre fúródott a szívében.  El is csodálkozott, hogy miért nem égeti belülről a düh perzselő tüze. Amikor megszólalt, hangja reszelős volt.
– Köszönöm szépen, hogy elmondta ezeket nekem. Nagyon sokat segített. Remélem, hogy tényleg betartja az ígéretét, és amiről most szó esett, az kettőnk között marad. Még azt sem mondhatja el Elenáéknak, hogy egyáltalán érdeklődtem az édesanyám felől.
– Hát persze, számon lakat – bólintott a kertész. – Várj még egy kicsit! Egy valamit nem értek.

Picture

Cleo visszaült a kanapéra.
– Miért nem látod meg a rosszban a jót?
– Ezt hogy érti?
– Nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok ilyen, de engem mindenesetre örömmel töltene el a tudat, hogy nem kell tűvé tennem az édesanyámért az egész világot, mert pontosan sejtem, merre lehet. Miért nem mész be hozzá a börtönbe? Ha Mr. és Mrs. Richwood nem is kísérne el téged, én szívesen elmegyek veled meglátogatni, ha mindenképpen szeretnél vele beszélni.
Oliver felvetése és ajánlata némi boldogságot csempészett Cleo szívébe, de öröme olyan gyorsan elillant, mint a pillanat. Elenáék úgyis tudomás szereznének az akciójáról, és újra visszapakolnák őt vagy Rose-t a képzeletbeli társasjáték START mezejére. Minél messzebb egymástól.  Erre gondolt, amikor Noah-nak azt mondta, hogyha próbálkozik, azzal lehet, hogy örökre elveszítheti. Ez az út mégsem tűnt járhatónak.

Picture

– Nem, most még nem akarok elmenni hozzá, addig nem, amíg nem szereztem kellő bizonyítékot, amíg nem nálam van az előny – rázta meg szomorúan a fejét. – Jobb, ha azt hiszik Elenáék, hogy semmiről sem tudok. Előbb-utóbb úgyis rájönnek majd, de azt akarom, hogy úgy és akkor tudják meg, amikor én úgy látom jónak. – Elhallgatott, és átgondolta előbbi szavait. Kereste benne az értelmet, de nem találta, így hát gyorsan hozzátette: – Az az igazság, hogy fogalmam sincs, mit kellene tennem, mi lenne a helyes, a célszerű… annyira bonyolult ez az egész, és én annyira tanácstalan vagyok, de ezt… ezt még nem most akarom. Rosszabbul járnék.
Oliver együttérzően pillantott le a lányra, mintha értené, miről beszél.
– A te döntésed, de ha meggondolod magad, tudod, hol találsz.
Cleo mosolyogva bólintott.

Picture

Még néhány másodpercig néma csendben ültek a kanapén, aztán Oliver vidáman a térdére csapott, és felállt.
– Azt hiszem, lepihenek egy kicsit. Hála nektek, szinte semmi dolgom sincs a kertben. Nem mellesleg, én megmondtam előre.
– Mit? – kapta fel a fejét Cleo.
– Hogy jól kijöttök majd egymással Noah-val – kacsintott a kertész. – Ritka, hogy ilyen boldognak látom az unokámat.
Cleo arcát elöntötte a pír. Nem tudott erre mit felelni, de nem is kellett neki, mert Oliver mosolyogva intett neki egyet, és azzal elsétált.

Picture

Cleo egyedül maradt milliónyi gondolattal a fejében. Újra meg újra leperegtek előtte a kertésszel folytatott beszélgetés fontosabb momentumai, igyekezett azokból kikövetkeztetni újabb dolgokat, ide-oda rakosgatta magában a puzzle darabkáit, de továbbra is hiányoztak belőle fontos részletek. Tudta, hogy csak egy ember van, akinek a válasza hozzásegítheti ahhoz, hogy összeálljon a kép. Elena volt viszont a legutolsó személy a világon, akit letámadott volna azzal, valljon be mindent, és adjon magyarázatot, miért tette, amit tett.
Nem egyszer futott át ismételten agyán a gondolat, hogy talán mégis meg kellene látogatnia az édesanyját, de minduntalan arra a következtetésre jutott, hogy a lehető legjobb döntést hozta, amikor visszautasította Oliver ajánlatát.
A kertésszel folytatott beszélgetés újra a bosszú ösvényét villantotta fel előtte, de még mindig nem tudta, hogyan vehetne elégtételt.
Elmélkedéséből egy élesen fékező autó hangja rángatta ki, de nem mozdult a helyéről. Szinte biztos volt benne, hogy Randolph és Clotilda ért haza, ám feltevése megdőlni látszott, amikor nem sokkal később kopogás ütötte meg a fülét.

Picture

A bejárati ajtó üvegablakain keresztül Cleo már jól látta, hogy egy fiatal, dekoratív, szőke hölgy várakozik a teraszon. Rápillantott a faliórára, és megrázta a fejét. Még fél tizenkettő sem volt. Elena pedig azt mondta, hogy délre jön az esküvőszervező.
– Üdvözlöm! Segíthetek valamiben? – kérdezte barátságosan Cleo, amikor kinyitotta az ajtót.
A nő feljebb tolta orrán rózsaszín keretes szemüvegét, és kíváncsian méregette őt hosszú pilláin keresztül.
– Abby Danford vagyok, az esküvőszervező. Anyukádhoz jöttem. – Cleo már éppen ki akarta javítani, de megszólalni sem tudott, mert Abby rögtön folytatta. – Igaz, hogy tizenkettőt beszéltünk meg, de egyre a város másik végén kell lennem tortát kóstolni, aztán háromkor még egyeztetnem kell… öhm… Hendonék, nem! Velük pénteken találkozok. Mindjárt eszembe fog jutni… Mary Backerrel a helyszínnel kapcsolatban. És ma még válaszolnom kellene egy tucat e-mailre. Szóval, itthon van anyukád?

Picture

– Ööö… – Cleo meglepetten bámult Abbyre.
– Jaj, Istenem! Eltévesztettem a címet, igaz? – kapott rémülten a szájához. – Pedig azt hittem, tudom, hova kell jönnöm. Fogalmam sincs, hova szórtam el a papírt, amin a cím és a telefonszám volt, de esküszöm, hogy úgy rémlett, ide kell ma jönnöm. Miért is nem írtam fel a noteszomba? Jaj, Abby! Hogy lehetsz ilyen szerencsétlen!? Útba tudnál igazítani, merre találom Elena Ri… ri…riii…
– Richwoodot? – sietett a segítségére Cleo, mire Abby szeme felcsillant. – Itt lakik, szóval jó helyen jár, csak most épp házon kívül van, de ha minden igaz, egy húsz perc és hazaér. Addig fáradjon be!
– Köszönöm! – sóhajtotta megkönnyebbülten. – Ja, és ha megkérhetlek, tegezzél! Nem vagyok még olyan öreg.
– Ööö… rendben.

Picture

A nappaliban telepedtek le végül, és mialatt Abby azzal volt elfoglalva, hogy üzembe helyezze a laptopját és előkészítsen jó pár vaskos katalógust, Cleo addig ásványvíz után kutatott a hűtőszekrényben. Nem sietett az ital kitöltésével, valahogy nem sok kedve volt hozzá, hogy ott üljön vele a nappaliban, és hallgassa véget nem érő mondókáját. Ki nem állhatta az olyan embereket, akiknek be nem állt a szájuk, és javarészt csak magukról beszéltek. Abbyt pedig ebben a néhány percben pont olyannak ismerte meg. Ráadásul azt sem rejtette véka alá, milyen szétszórt, és mennyire nehezére esik észben tartani dolgokat.
Cleo majdnem kiejtette a kezéből a flakont a sötét gondolatra, amely átfutott az agyán. Eddig egyfolytában az járt a fejében, hogy valahogy bosszút akar állni, de ez idáig ötlete sem volt rá, miképpen tudna ártani nevelőszüleinek.

Picture

Egészen eddig a pillanatig.
A gyenge pontját kell támadni az ellenségnek, ott kell ostromolni, ahol a legjobban fáj neki, és mi az, ami most jelen körülmények között igazán fontos Elenának? A második esküvője.
Szája sarkában gonosz félmosoly jelent meg, és most először érezte azt, hogy egy eddig ismeretlen, évek óta benne szunnyadó sötét én rész felébredt, és mindennél jobban a felszínre akar törni.