Jelzőfény: Kezdet

Jelzőfény: A kezdet – 7. Fegyverek

Picture

– Az úgy volt, hogy Galennel elloptunk valamit. Valamit, amit nagyon szeretnének visszakapni – kezdte Damian.
– De mit? – kérdezte kíváncsian Elsie.
– Terveket – felelte komolyan a fiú. A lány a megvilágosodás szikráját vélte felgyulladni elméjében.
– Akkor azért túrtak fel mindent a lakásodban! Mert a terveket keresték! – Damian bólogatott. – De… – bizonytalanodott el Elsie – ha nem találták meg, akkor hol vannak?
– Megsemmisítettem őket – válaszolta a fiú, majd beszélgetőpartnere értetlen tekintetét látva így folytatta: – De elkövettem egy hatalmas hibát – sóhajtott. – Megnéztem a terveket.
Picture

– És? Az miért baj? – folytatta az értetlenkedést a lány. Damian a kezébe temette az arcát, és így felelt:
– Mert itt vannak a fejemben. És nekik nem nagy gond kiszedni onnan.
– Gondolatolvasás? Ugye ezt nem mondod komolyan? – kérdezte meghökkenve Elsie. Egyszerre úgy érezte magát, mintha egy álomvilágba csöppent volna. Várta, hogy Damian nevetve közölje, hogy vicc volt az egész, azonban a fiú nem válaszolt, csak a padlót fixírozta.
– Öhm… – a lány próbálta értelmes mondatokba önteni azt, ami furdalta az oldalát. – És mi volt azokban a tervekben? – Damian fölkapta a fejét, és mélyen a szemébe nézett.
Picture

– Azt nem akarod megtudni.
– Dehogynem! – vágta rá határozottan, mire szobatársa fölpattant, és idegesen járkálni kezdett.
Picture

– Oké. Képzelj el egy fegyvert. Ami mindennél nagyobb hatalmat ad a használójának. Egy olyan szerkezetet, ami képes behatolni az emberek agyába. És az irányító kénye-kedve szerint utasításokat adhat nekik, amit végre fognak hajtani. – Szünetet tartott, de folytatta a járkálást.
– Fel tudod fogni, hogy mit jelent ez? – szólt fennhangon. – Hadsereget! Öntudatlan emberekből! Akik pontosan megtesznek mindent, amire utasítják őket! Egy zombiosztagot, akik szemrebbenés nélkül föláldozzák magukat! El tudod képzelni, hogy ez mekkora pusztítást jelent rossz kezekbe kerülve?
Picture

Elsie szíve egészen a gyomráig süllyedt, amint elképzelte a sok magatehetetlen, vesztébe rohanó embert. És jól tudta, hogy ott lennének közöttük a szülei, Annie, még talán ő maga is… Elborzadva nézett Damianre, aki még mindig rótta a köröket. Belátta, hogy a fiúnak igaza van, meg kell védeni a terveket, nem szabad megengedni, hogy visszakerüljenek a gonosztevők birtokába. Már éppen mondani akart volna valamit, amikor furcsa zaj ütötte meg a fülét.
Picture

A fiú megállt, és a hang forrását kereste. A következő döngés egyértelműen az ajtó felől érkezett.
– Bújj el! – hallotta az utasítást Elsie, de a félelem lebénította izmait. – Menj már! – kiáltotta Damian, és ő erőt véve magán beiszkolt a fürdőszobába. A résnyire nyitott ajtón keresztül látta, amint a fiú zöld szemeivel alkalmas fegyver után kutat, de egy pillanattal később az ajtó hangos reccsenéssel megadta magát, és kitárult.
Picture

A lánynak még a lélegzete is elakadt, amint meglátta a szemkötőst, aki felemelt fegyverrel lépett be a motelszobába.
– Á, itt van a mi kis angyalkánk! – recsegte, miközben Damian felé közelített. – Azt hitted, hogy megléphetsz előlünk, Wyer? – kérdezte némi derültséggel a hangjában.

A következő másodpercben Elsie-nek hatalmas önuralomra volt szüksége, hogy elfojtsa kitörni készülő sikolyát, amikor a fegyvertelen fiú nekirugaszkodott a behatolónak.

Picture

Damian egy jól célzott váratlan ütéssel megtántorította ellenfelét, ám az gyorsan visszanyerte egyensúlyát, és ellentámadásba lendült. A fegyver csövén megvillant az alkonyi fény, de rögtön elnyomta egy jóval nagyobb villanás. A szemkötős a földre került, pisztolya pedig a szoba túlsó végében landolt. Hát ez meg mi volt? Villámlott? Elsie vetett egy gyors pillantást a külvilágra, de még felhőket sem látott. Később talán el is felejtette ezt az apró furcsaságot, amikor tekintete visszatért a viaskodókhoz. Damian a férfi felé ugrott, de az egy gánccsal leterítette, és a fiú fölébe került.
Picture

Elsie úgy érezte, hogy tennie kell valamit. Az első rémület okozta bénultság rég elmúlt már, és most szinte hallotta, ahogy kattognak agya fogaskerekei.
– A főnök nem nagyon örült, amikor a hercegnő meglépett – hallotta a behatoló reszelős hangját. – De bizonyára egy ilyen fogás után mindent megbocsátana! – Ekkor Elsie meglátta az egyetlen tárgyat az apró mosdóban, amit fegyverként lehetett használni.

Kezébe vette a fal mellé támasztott seprűt, és lélegzetvisszafojtva kiosont a fürdőszoba ajtaján. Damian még mindig próbálta lehámozni magáról ellenfelét, de az nem adta magát egykönnyen.

Picture

Elsie egy ugrással a két dulakodó mögé került, magasba emelte a seprűt, és minden erejét beleadva tarkón vágta a rosszarcú behatolót. A szemkötős a következő másodpercben aléltan esett össze.
Picture

– Kösz – szólt kissé döbbenten Damian, miközben zihálva a nyakát masszírozta.
– Oké, most már kvittek vagyunk – válaszolta a lány még kissé rémült arckifejezéssel, és gyorsan eldobta a seprűt, amit még mindig a kezében szorongatott. A fiú föltápászkodott, majd az ablakhoz sietett. Miután kinézett, hangosan elkáromkodta magát.
Picture

– Nem igaz, hogy találhattak meg minket? – Vádlóan Elsie-re nézett. – Csináltál valamit, amivel fölhívhattad magadra a figyelmet?
– Dehogy csináltam! – csattant fel védekezően a lány. – Végig itt voltam egyedül, mégis mit csinálhattam volna?
– Gondolkozz! – förmedt rá a fiú.
– Az föl sem merül benned, hogy talán te… – A felismerés fájdalmasan hasított elméjébe. – A telefonálás gáz? – kérdezte félénken.
Picture

– Hogy a bánatba jutott eszedbe pont telefonálni? – Damian két smaragdzöld szeme haragos szikrákat szórt, és Elsie úgy érezte, mintha egyre jobban összemenne. – A telefont kábé fél percbe telik bemérni!
– Bocsánat, na – próbálta lenyugtatni a dühös fiút. – Nem fog többet előfordulni.
– Hát az biztos is! – jelentette ki Damian. – Add ide a mobilod!
Picture

Elsie előkotorta a készüléket az ágyon mindeddig magányosan álló táskájából, és a fiú kezébe nyomta. Mire ő ledobta a földre, és rátaposott.
Picture

– Hé! – fortyant fel az összetört telefon tulajdonosa. – Az egy új SimPhone 7-es volt! Tudod, hogy mennyibe kerül egy ilyen?
– Majd veszel másikat! – válaszolta ingerülten Damian. – Ideje lenne végre eldöntened, hogy az életed-e a fontosabb!
Elsie még egy darabig mérgesen nézett a fiúra, de belátta, hogy igaza van.
Picture

– Gyere, indulunk! – szólította fel útitársa, és hátizsákját felkapván gyors léptekkel elindult az ajtó felé.
– De hova? – kérdezte futtában a lány, ám választ nem kapott.

A két szökevény a lemenő nap fényében egy rejtett hátsó ajtón keresztül elhagyta a motelt, és bevetette magát a közeli erdőbe.

Picture