A Bosszú Ösvénye

A bosszú ösvénye – 5. Ledől a kártyavár

Picture

Paul lőtt, és talált is.
Linda a csattanást hallva még jobban zokogott. Nem volt a helyszínen, de egyszerűen érezte, hogy most vége. Nem láthatja többé egyetlen fiát. Soha-soha többé. Nem bírt szembesülni ezzel a ténnyel.
Ahogy Chris sem. Az ő testén is hasonló borzongás ment keresztül. Megdermedt. Nem bírt megmozdulni, egyszerűen képtelen volt rá. Az ő fia, akire oly’ büszke volt mindig. Amikor nyert, vagy amikor vesztett. És nemcsak az eredményei miatt volt büszke, hanem hogy elmondhatja, neki igen is van egy fia, méghozzá Nick Willer. Nincs oka szégyenkezni. Nem lenne miért. De többször nem lehet büszke – gondolta ő.
Picture

Mert – mint mondtam -, Paul lőtt, és talált is. A fürdőkád fölötti egyik csempe közepét találta el, de embert nem. A szülők megérzései ezúttal csaltak.
– Mi történt, Paul? Talált, igaz? – Jessica ördögszarvai egyre jobban ágaskodni kezdtek, de Paul válaszától azonnal lefagyott a mosoly az arcáról.
– Nem, nincs meg. Az egyik csempe közepét találtam el, de embert nem – sóhajtott Paul, homlokáról áradni kezdett a verejték.
Picture

– Az én fiam! – mosolygott Chris, mintha mi sem történt volna.
– Egy cseppet sem múlt még el az életveszély – rázta a fejét Linda, aki még mindig aggódott. – De igen, ez elég szép volt, csak el ne szúrja – helyeselt végül mosolyogva.
Mindkét szülő megkönnyebbült, mert kitapasztalták az évek alatt, hogy Nick elég ravasz – mint tudjuk, öröklődik a családban. Számtalan régi, óvodás játékban is ő volt a bajnok, többek között a bújócskában, és ez a tudás épp most jön jól. De az ember ilyenkor, mikor még kicsi, nem gondol arra, hogy ez az ismeret még kelleni fog, mert megváltozik egy szempillantás alatt az élete. A bújócska most nagyon jól jön. Ki mondta, hogy az ilyen játékok gyerekesek?
Picture

Jessica viszont korántsem volt megkönnyebbülve…
– Ha öt percen belül nem nyírja ki Nick Willert, kezdheti fogalmazgatni a végrendeletét egy formás kis papírdarabkán, amit el fogok égetni, miután megöltem – hangzott az epés felelet.
A telefonját ledobta a földre, majd erősen rátaposott. A mobil összetört ugyan, de ez a dühlevezetés nem nyugtatta meg. Pisztolyával Chris hasára célzott, majd egy másodperc múlva meg is húzta a ravaszt.
Picture

Chris arca eltorzult a gyötrelemtől. Egy fájdalmas, kínzó ordítást hallatva esett össze a bárpult előtt. Úgy érezte, mintha a hasára valami óriási nehezéket tettek volna, és ettől a légzése is szaggatottá vált. Gyorsan vette a levegőt, de egyszer sem érezte úgy, hogy a tüdőfelülete maximálisan ki van töltve. A meleg vér ömleni kezdett a hasából, és simogatóan folyt le az oldaláról a földre. Chris még sosem érezte ennyire közelinek a halál gondolatát, de a kínzó, gyötrő fájdalom legyőzte a félelemérzetét.
– Te mocskos állat!!! – bömbölte Linda, de a rászegezett fegyver miatt nem mert megmozdulni.
Picture

– Nézd csak! Miből lesz a cserebogár? – jegyezte meg Jessica maró gúnnyal.
Linda kétségbeesetten pillantgatott felváltva a nőre, és Chrisre. Most már biztosan tudta: velejéig hatoló, emésztő gyűlöletet érzett a nő iránt. Gyorsan ki kell találnia valami tervet, hiszen nem hagyhatja, hogy Jessica ilyen könnyen elvegye tőle a férje életét.
– Hányszor kell még elmondanom, hogy nem én öltem meg azt a fickót?! – ordította, miközben próbálta visszatartani a könnyeit. Hangja megtört az erőfeszítéstől.
– Felőlem annyiszor elmondhatod, ahányszor a lelked kívánja! – fordult fel Jessica. – Tudom az igazságot, kedves Linda. Ott álltál fölötte! Mondd meg nekem, ki volt a tettes, ha nem te? A barátodon és rajtad kívül senki nem volt ott, aki megölhette volna!
Linda a bíróság egy olyan ítélőszéke előtt érezte magát, ahol tudta: sosem lehet igaza.
– De sebaj… – folytatta a nő. – Most megtapasztalod a fájdalmamat. Megölöm az idősebbik Willert, majd következik az ifjabbik, végül pedig a szerető anya, illetve feleség – az utolsó szót undorral mondta ki.
Picture

Linda pár másodpercig csendben maradt, és próbálta fékezni a könnyeit. Szóval ez lenne Jessica terve? – gondolta. Hogy végignézzem, ahogy kivégzi a családtagjaimat? Linda
– Most már mindegy. Nem bírok Chris nélkül élni, úgyhogy vagy meghalok én is, vagy megmentem.
Jessica kíváncsian méregette az előtte álló nőt, és próbálta kitalálni, hogy mit tervez.
– Most az utóbbi következik – bökte ki végül Linda. Azonnal átugrott a bárpulton, de olyan gyorsasággal, hogy a rémült színésznő mit sem tudott tenni ellene.
Egy erős rúgással sikerült kivernie Jessica kezéből a pisztolyt, ami a földön landolt, közvetlenül Chris előtt. A következő ütése a színésznő fejét találta el, amitől ugyan meghátrált, de egy másodperc múlva sikerült észbe kapnia. Ez már nem játék. Ha az is volt egyszer, annak rég vége.
Picture

Jessica felbőszített vadállatként bámulta Lindát, aki védekezően hátrált. A színésznő megpördült, s azzal a mozdulattal hasba rúgta Lindát. Azt hitte, ezzel le tudja foglalni egy ideig a nőt, majd ennek reményében a pisztolya után rohant. Tévedett. Linda gyorsan kapcsolt. Ráugrott Jessicára, aki a váratlan támadástól elvesztette egyensúlyát, végül a földön kötöttek ki. Linda volt felül, ezért neki nem volt nehéz dolga. Egyet a jobb kezével, majd egyet a bal kezével ütött.
– Te szemétláda! – süvítettek Jessica szavai, mielőtt hegyes műkörmeit belevéste Linda hátába. A nő a fájdalomtól felkiáltott.
Picture

Chris a sarokban még mindig heves fájdalmakat érzett. Úgy érezte, a vére kezd éppolyan kifogyhatatlanná válni, mint az óceánok vize. Ez persze gyerekes elképzelés volt, hiszen tudta, hogy nemsokára belehal a vérveszteségbe, hacsak nem történik valami. Az pedig, hogy hallotta kedvesét üvölteni, csak még jobban tetézte a problémáit. Segíteni akart, mert egyszerűen nem bírta nézni, ahogy Linda szenved. Tudta, hogy nem tehet semmit, és sajnos annál rosszabb nincs is, mikor az ember tehetetlen. Már csak az a kérdés, melyikük fog előbb meghalni. Aztán eszébe jutott egy terv…
Picture

– Undorító gyilkos! – köpte Jessica.
– Most már te is az vagy – felelte Linda. A háta lüktetett a fájdalomtól
– Ameddig élek, és ameddig te élsz, kínozni foglak! – mintha a görög mitológia Medúzája éledt volna fel.
Linda csalódottan sóhajtott fel.
– Én nem ilyennek ismertelek meg. Amikor a sivatagban kellett a segítség, még egy jószívű, aranyos, de buta nő voltál. El voltam ájulva tőled, de manapság úgy tűnik, az ilyenek mutatják a példaképeket, mint te.
Picture

Linda utolsó mondatának köszönhetően Jessica ideges lett, majd lenyomott egy nagy pofont ellenségének, aki elterült a földön. A színésznő teste azonnal kiegyenesedett. Megfogta a pisztolyát, és Linda fejére célzott.
– Nézd meg! Miattad teljesen szétkenődött a sminkem! – kiáltotta Jessica.
– Oh, gondoltam – fintorgott Linda. Negatívan elképesztőnek találta, hogy a nő senki mással nem bír törődni önmagán kívül.
– Lényegtelen – rázta meg a fejét. – Úgy tűnik, kénytelen leszek most megölni téged. Sajnos előbb fogsz elvérezni, mint a fiad.
– Duplán akarsz gyilkos lenni? Nekem jó, egyszer már úgyis meghaltam – válaszolt egy beletörődött mosollyal Linda, mire Jessica meghúzta a ravaszt.