Sims 4 Titkos kód teljes listája

Letöltés (PDF)

A testingcheats true/false (testingcheats on/off, testingcheats 1/0 vagy testingcheats yes/no) olyan alapkód, amelynek bekapcsolása (“testingcheats true”) szükséges a legtöbb csaláskód működéséhez. A kódot a CTRL + SHIFT + C gombok együttes megnyomása után be kell írni a bal felső sarokban megjelenő kódsávba, majd entert nyomni. A további használni kívánt csaláskódokat is ugyanezen a módon kell megadni a rendszernek. A testingcheats kód bekapcsolása után a játékban, élő módban is elérhetővé válnak új lehetőségek, ha a simekre vagy egyéb objektumokra kattintunk.

SHIFT + simre kattintás

 • Add to family – Hozzáadja a simet az aktív háztartáshoz (amennyiben a kiválasztott sim még nem a háztartás tagja).
 • Remove from Family – Az aktív sim eltávolítása az aktív háztartásból.
 • Cheat NeedDisable Motive Decay – A szükségletek állandók maradnak.
 • Cheat NeedEnable Motive Decay – Engedélyezi, hogy a szükségletek változzanak.
 • Cheat NeedMake Happy – Minden szükségletet maximumra emel, a sim Boldog hangulatba kerül.
 • Make into Plant Sim (Debug) – A sim növénysimmé változik.
 • Marriage → Clear Marriage – Törli a sim aktuális házasságát.
 • Modify in CAS – Sim szerkesztése a családszerkesztőben.
 • Reset Object (Debug) – Újra betölti a simet.
 • Career Gigs Picker (Debug)… – A sim aktív karrierjéhez hozzáadja a kiválasztott megbízást.

Bowling Night cuccokkal:

 • Cheat Bowling Always Throw Tricks – A sim minden bowling gurításánál bemutat egy trükköt.
 • Cheat BowlingNever Fail – A sim minden gurításánál pályán marad a golyó.

Island Living kiegészítővel:

 • Sunbathing OptionsBurnt (Leégett) – Az éppen viselt ruha vonalait követő bőrpír hozzáadása.
 • Sunbathing OptionsLock Tan/Burn (Barnulás/leégés feloldása) – Feloldja a sim bőrén a barnulás/leégés lehetőségét.
 • Sunbathing OptionsNo Tan (Nincs barnulás) – A sim leégésének/barnulásának megszüntetése.
 • Sunbathing OptionsTanned (Napbarnított) – Az éppen viselt ruha vonalait követő napbarnított bőr hozzáadása.

Get Famous kiegészítővel:

 • Public Image Add Fame Quirk – Különös szokások hozzáadása
 • Public Image Decrease Celebrity Level – A hírességszint csökkentése
 • Public Image Freeze Fame – A hírnév befagyasztása
 • Public Image Increase Celebrity Level – A hírességszint növelése
 • Public Image Remove Fame Quirk – Különös szokások eltávolítása
 • Public Image Set Reputation 1) Set Reputation to Pristine – A hírnév makulátlan szintre való beállítása
 • Public Image Set Reputation 2) Set Reputation to Great – A hírnév kiváló szintre való beállítása
 • Public Image Set Reputation 3) Set Reputation to Good – A hírnév jó szintre való beállítása
 • Public Image Set Reputation 4) Set Reputation to Neutral – A hírnév semleges szintre való beállítása
 • Public Image Set Reputation 5) Set Reputation to Bad – A hírnév rossz szintre való beállítása
 • Public Image Set Reputation 6) Set Reputation to Awful – A hírnév szörnyű szintre való beállítása
 • Public Image Set Reputation 7) Set Reputation to Atrocious – A hírnév förtelmes szintre való beállítása

Discover University kiegészítővel:

 • University Debug MenuEnroll in University – Regisztrálás az egyetemre

Eco Lifestyle kiegészítővel:

 • Give BucksRecycle Bits, Recycle Pieces – 500 újrahasznosítható alapanyag hozzáadása
 • Cheat Eco Lifestyle NPC Role Behavior… Add Eco Master Hidden Trait – Öko-mester jellemvonás hozzáadása
 • Cheat Eco Lifestyle NPC Role Behavior…Add Master Crafter Hidden Trait – Alkotómester jellemvonás hozzáadása
 • Cheat Eco Lifestyle NPC Role Behavior…Add Entrepreneur Hidden Trait – Vállalkozó jellemvonás hozzáadása

Star Wars játékcsomaggal:

 • Batuu Cheats…Give Batuu Items – Hozzáadja a Star Wars játékcsomaggal kapcsolatos elemeket az adott sim eszköztárához.
 • *Batuu Cheats…Batuu Reputation…First Order / Scoundrel / ResistanceAdd Progress… – X ponttal növeli a First Order / Scoundrel / Resistance csapatban elért pontjaidat.
 • *Batuu Cheats…Batuu Reputation…First Order / Scoundrel / ResistanceSet Level To… – X rangra állítja a First Order / Scoundrel / Resistance csapatban betöltött szerepedet.
 • *Batuu Cheats…Batuu Reputation… First Order / Scoundrel / ResistanceSet Level Just Before… – X rangra állítja a First Order / Scoundrel / Resistance csapatban betöltött szerepedet.
 • *Batuu Cheats…Faction World States… First Order…/Resistance… Set World State Level 1 / 2 / 3 – A világ állapotát 1. / 2. / 3. szintre állítja.

* Csak a Batuu világban működik.

Snowy Escape kiegészítővel:

 • Cheat Sim Info…Lock All Motive Decay – Megállítja az összes életstílus romlását.
 • Cheat Sim Info…Re-enable All Motive Decay – Engedélyezi újra az összes életstílus romlását.
 • Cheat Sim Info…Add Lifestyle… – A kiválasztott életstílus hozzáadása
 • Cheat Sim Info…Remove Lifestyle… – A kiválasztott életstílus eltávolítása
 • Create Snowboarding Video – A hódeszkázós videókészítés hozzáadása az adott sim eszköztárához.

Cottage Living kiegészítővel:

 • KillBe Slain by a Vicious Killer Rabbit – A vadnyúltámadás során megöli a kiválasztott simet.

SHIFT + tárgyra kattintás

 • Make Clean – Ha a tárgy koszos, ezzel az opcióval megtisztítható.
 • Make Dirty – Ha a tárgy tiszta, ezzel az opcióval koszossá tehető.
 • Reset Object (Debug) – Újra betölti a kijelölt tárgyat.
 • Set As Head – A sim feje helyére állítja a kijelölt tárgyat.

SHIFT + postaládára kattintás

 • Alter NeedsDisable Household Needs Decay – Statikussá teszi a háztartás tagjainak szükségleteit.
 • Alter NeedsDisable World Needs Decay – Statikussá tesz a szomszédság összes simjének szükségleteit.
 • Alter NeedsEnable Household Needs Decay – Engedélyezi, hogy a háztartás tagjainak szükségletei változzanak.
 • Alter NeedsEnable World Needs Decay – Engedélyezi, hogy a szomszédság simjeinek szükséglet mutatói változzanak.
 • Alter NeedsFill Needs (Household) – Maximalizálja a háztartás szükséglet mutatóit.
 • Alter NeedsFill Needs (World) – Maximalizálja a szomszédság összes simjének szükséglet mutatóit.
 • Reset Object (Debug) – Újra betölti a postaládát.
 • Utilities…Power ConsumptionSmall (10), Medium (25), Large (50) – Az áramfogyasztás 10, 25 vagy 50 egységgel csökken
 • Utilities…Power ProductionSmall (10), Medium (25), Large (50) – Az áramtermelés 10, 25 vagy 50 egységgel növekszik
 • Utilities…Water ConsumptionSmall (10), Medium (25), Large (50) – A vízfogyasztás 10, 25 vagy 50 egységgel csökken
 • Utilities…Water ProductionSmall (10), Medium (25), Large (50) – A víztermelés 10, 25 vagy 50 egységgel növekszik

Eco Lifestyle kiegészítővel: (nyilvános szavazótáblán is elérhető)

 • Instant Repeal Neighborhood Action Plans – Azonnal engedélyezi a kiválasztott cselekvési tervet.
 • Instant Enact Neighborhood Action Plans – Azonnal visszavonja a kiválasztott cselekvési tervet.
 • Give Sim Influence+15 – A kiválasztott sim befolyása 15 ponttal növekszik

SHIFT + talajra kattintás

 • Teleport Here – A simet olyan közel teleportálja a kiválasztott ponthoz, amennyire lehetséges.

Cottage Living kiegészítővel:

 • Create Animal…Debug – Create Chicken (Chick) – Létrehoz egy csibét bármilyen tyúkóltól függetlenül.
 • Create Animal…Debug – Create Chicken (Hen) – Létrehoz egy tyúkot bármilyen tyúkóltól függetlenül.
 • Create Animal…Debug – Create Chicken (Rooster) – Létrehoz egy kakast bármilyen tyúkóltól függetlenül.
 • Create Animal…Debug – Create Rabbit – Létrehoz egy vadnyulat bármilyen vadnyúl otthonától függetlenül.

SHIFT + nyilvános szavazótáblára kattintás

Eco Lifestyle kiegészítővel:

 • Instant Enact Community Space Project – A közösségi teret Piactérré (MarketPlace), Közösségi kertté (Community Space) vagy Alkotótérré (Maker Space) változtatja. (Ez a művelet csak a közösségi területen működik.)

SHIFT + gyártó gépre (Fabrication Machine) kattintás

Eco Lifestyle kiegészítővel:

 • Give Bits and Pieces – Az aktív sim 50 újrahasznosítható alapanyaggal gazdagodik

SHIFT + istállóra kattintás

Cottage Living kiegészítővel:

 • Reset Object (Debug) – Újra betölti a kijelölt istállót.
 • Set As Head – A sim feje helyére állítja be a kijelölt istállót.
 • Debug – Create Cow – Ha üres az istálló, létrehoz egy tehenet.
 • Debug – Create Llama – Ha üres az istálló, létrehoz egy lámát.
 • Make Dirty – Ha az istálló tiszta, ezzel az opcióval koszossá tehető.
 • Make Clean – Ha az istálló koszos, ezzel az opcióval megtisztítható.
 • Get Special Upgrade Part (Debug) – Az istállókat csak a falusiak számára végzett küldetésekből szerzett alkatrészekkel lehet fejleszteni. Ezáltal alkatrészeket kapsz, amelyekkel fejlesztheted őket a küldetések kihagyásával.

SHIFT + tehénre / lámára / kakasra / csirkére / csibére kattintás

Cottage Living kiegészítővel:

 • Reset Object (Debug) – Újra betölti a kijelölt tehenet, lámát, kakast, csirkét vagy csibét.
 • Cheat Outcomes… → Always Fail at EP11 Animal Socials – Nagyon nehéz lesz összebarátkozni a kiválasztott tehénnel, lámával, kakassal, csirkével vagy csibével.
 • Cheat Outcomes… → Always Succeed at EP11 Animal Socials – Nagyon könnyű lesz összebarátkozni a kiválasztott tehénnel, lámával, kakassal, csirkével vagy csibével.
 • Cheat Relationship… → Make Friend – Az aktív sim és a kiválasztott állat kapcsolata barátivá válik.
 • Cheat Relationship… → Set Max Friendship – Legmagasabb értékre (barát) változtatja az aktív sim és a kiválasztott állat kapcsolat szintjét.
 • Cheat Relationship… → Set Min Friendship – Legalacsonyabb értékre (ellenség) változtatja az aktív sim és a kiválasztott állat kapcsolat szintjét.
 • Cheat Relationship… → Set Relationship to Almost Friend – Az aktív sim és a kiválasztott állat kapcsolata ismerőssé válik.
 • Create All Feed Recipes In Inventory (DEBUG) – A csemegék az aktív sim eszköztárába kerülnek.
 • Create Wool In Inventory – A láma gyapjúfajták mindegyikét megkapod kézműves célokra, ezek az aktív sim eszköztárába kerülnek.
 • Buy Animal Clothing… – Az állatruhákat megvásárolhatod a megnyíló panelen.
 • Get all Animal Clothes (Debug) – Az állatruhák (tehén, láma, kakas, csirke, róka és vadnyúl) az aktív sim eszköztárába kerülnek.
 • Set As Head – A sim feje helyére állítja a kijelölt tehenet, lámát, kakast, csirkét vagy csibét.
 • Unlock All Animal Homes (Debug) – Feloldja a vadnyúl- és vadmadár otthonát anélkül barátkoznál velük.

SHIFT + tyúkólra kattintás

Cottage Living kiegészítővel:

 • Create Egg (Debug)… →Blue Egg – Elhelyez egy kék tojást a tyúkólba.
 • Create Egg (Debug)… → Chocolate Egg – Elhelyez egy csokoládés tojást a tyúkólba.
 • Create Egg (Debug)… → Golden Egg – Elhelyez egy aranytojást a tyúkólba.
 • Create Egg (Debug)… → Green Egg – Elhelyez egy zöld tojást a tyúkólba.
 • Create Egg (Debug)… → Obsidian Egg – Elhelyez egy obszidián tojást a tyúkólba.
 • Create Egg (Debug)… → Orange Egg – Elhelyez egy narancssárga tojást a tyúkólba.
 • Create Egg (Debug)… → Rainbow Egg – Elhelyez egy szivárványtojást a tyúkólba.
 • Create Egg (Debug)… → Egg – Elhelyez egy tojást a tyúkólba.
 • Create Hatchable Eggs (Debug)… → Egg – Elhelyez egykikelthető tojást a tyúkólba.
 • Create Hatchable Eggs (Debug)… → Chicken Egg Ready to Hatch! – A tojás készen áll a kikelésre.
 • Create Hatchable Eggs (Debug)… → Golden Egg – Elhelyez egy kikelthető aranytojást a tyúkólba.
 • Create Hatchable Eggs (Debug)… → Obsidian Egg – Elhelyez egy kikelthető obszidián tojást a tyúkólba.
 • Create Hen in Coop (Debug) – Létrehoz egy tyúkot a tyúkólba.
 • Get Special Upgrade Part (Debug) – A tyúkólakat csak a falusiak számára végzett küldetésekből szerzett alkatrészekkel lehet fejleszteni. Ezáltal alkatrészeket kapsz, amelyekkel fejlesztheted őket a küldetések kihagyásával.
 • Make Dirty – Ha az állat tiszta, ezzel az opcióval koszossá tehető.
 • Make Clean – Ha az állat koszos, ezzel az opcióval megtisztítható.
 • Set As Head – A sim feje helyére állítja be a kijelölt tyúkólat.

SHIFT + vadmadár otthonára / vadnyúlra kattintás

Cottage Living kiegészítővel:

 • Reset Object (Debug) – A sim feje helyére állítja be a kijelölt vadmadár otthonát vagy vadnyulat.
 • Cheat Outcomes… → Always Fail at EP11 Animal Socials – Nagyon nehéz összebarátkozni a kiválasztott vadmadárral vagy vadnyúllal.
 • Cheat Outcomes… → Always Succeed at EP11 Animal Socials – Nagyon könnyű összebarátkozni a kiválasztott vadmadárral vagy vadnyúllal.
 • Cheat Relationship… → Make Friend – Az aktív sim és kiválasztott állat kapcsolata barátivá válik.
 • Cheat Relationship… → Set Max Friendship – Legmagasabb értékre (barát) változtatja az aktív sim és kiválasztott állat kapcsolat szintjét.
 • Cheat Relationship… → Set Min Frinedship – Legalacsonyabb értékre (ellenség) változtatja az aktív sim és kiválasztott állat kapcsolat szintjét.
 • Cheat Relationship… → Set Relationship to Almost Friend – Az aktív sim és kiválasztott állat kapcsolata ismerőssé válik.
 • Create Wool In Inventory – A láma gyapjúfajták mindegyikét megkapod kézműves célokra, amelyek az aktív sim eszköztárába kerülnek.
 • Buy Animal Clothing… – Az állatruhákat vásárolhatod a megnyíló panelen.
 • Discover All Gift Preferences (Debug) – Felfedi az összes ajándék preferencia melletti felfelé, lefelé hüvelykujj és szívecskés ikont.
 • Enable “Take Gift” Cooldown (Debug) – Engedélyezi az ajándék elfogadását.
 • Gardening Help Enabled – Engedélyezi a kertészeti segítséget.
 • Get all Animal Clothes (Debug) – Az állatruhák (tehén, láma, csirke és vadnyúl) az aktív sim eszköztárába kerülnek.
 • Not Helping with Gardening – Ne segítsen(ek) a kertben.
 • Reset “Discover Gift Preferences” Cooldown (Debug) – Elrejti az összes ajándék preferencia melletti felfelé, lefelé hüvelykujj és szívecskés ikont.
 • Reset “Take Gift” Cooldown (Debug) – Visszavonja a kertészeti segítséget.
 • Set As Head – A sim feje helyére állítja be a kijelölt vadmadár otthonát vagy vadnyulat.
 • Unlock All Animal Homes (Debug) – Feloldja a vadnyúl- és vadmadár otthonát, anélkül, hogy barátkoznál velük.

SHIFT + vadnyúlra kattintás

Cottage Living kiegészítővel:

 • Send Wild Rabbit Home – Hazaküldi a vadnyulakat.

SHIFT + vadmadár otthonára kattintás

Cottage Living kiegészítővel:

 • Controller State… → Away – Kirepülnek a vadmadarak.
 • Controller State… → Hidden – Rejtőzködnek a vadmadarak.
 • Controller State… → Idle – Tétlenkednek a vadmadarak.
 • Controller State… → Sleep – Alszanak a vadmadarak.
 • Controller State… → Sing – Fütyülnek a vadmadarak.
 • Controller State… → Socializing – Fütyülve beszélgetnek a vadmadarak.

SHIFT + vadnyúl otthonára kattintás

Cottage Living kiegészítővel:

 • Reset Object (Debug) – Újra betölti a kijelölt vadnyúl otthonát.
 • Stop Gardening Help for All Rabbit Residents – Leállítja a kertészeti segítséget minden nyúllakó számára.
 • Set As Head – A sim feje helyére állítja be a kijelölt vadnyúl otthonát.
 • Create Rabbit in Home (Debug) – Létrehoz egy nyuszit a vadnyúl otthonához.

SHIFT + keresztszemes hímzésre kattintás

Cottage Living kiegészítővel:

 • Reset Object (Debug) – Újra betölti a kijelölt keresztszemes hímzőkeretet.
 • Set As Head – A sim feje helyére állítja be a kijelölt keresztszemes hímzőkeretet.
 • Cross-stitch Cheats… → Create All Patterns In Inventory – Az összes keresztszemes hímzés minta a kiválasztott sim eszköztárába kerül.
 • Cross-stitch Cheats… → Create Wool In Inventory – Az összes lámagyapjúfajta a kiválasztott sim eszköztárába kerül.
 • Cross-stitch Cheats… → Unlock All Locked Patterns – Feloldja az összes keresztszemes hímzés mintát és méretét.