Sims 4 Játéktipp

Sims 4 Parenthood – Gyermeknevelés és felnőtté válás

Ha eddig nem érezted elég nagy kihívásnak, hogy a nyűgös kisbabákból és csetlő-botló tipegőkből felelősségteljes felnőtteket nevelj, a Parenthood játékcsomaggal lehetőségek tömkelege érkezett a Sims 4-be, hogy megcsillogtasd szülői képességeid, vagy éppen belebukj a feladatba. A gyermekvállalás azonban számtalan örömteli pillanatot tartogat a bosszantó hisztiken és testvéri viszálykodáson túl. Eleinte butuska utódod gyorsan tanul abból, amit engedsz vagy nem engedsz neki, maholnap pedig már büszkén morzsolhatod el könnyeid a diplomaosztóján. Olyan gyorsan felnőnek! Vagy éppen nem elég gyorsan…?

Szülőnek lenni hivatás, így természetesen új jártasság is érkezett hozzá, a Parenting, vagyis gondozás. A Sims ezen szériájában a megszokottnál nehezebb a jártasságokat csalás nélkül maximumra emelni, a gondozói jártasság fejlesztése is simet próbáló feladat. A szülő elsajátíthatja a gyermeknevelést a csemetéi gondozásával, szakkönyvekből, internetes oldalak böngészésével és más szülőkkel való beszélgetés útján. Minél több tapasztalatot sikerül gyűjtenie, annál több új interakcióval formálhatja gyermeke jellemét, bátorítva a megfelelő viselkedésre, vagy büntetve, ha rossz fát tett a tűzre. A gondozás szintjei a következők:

Parenting/Gondozás 1. szint – A sim bizonyos viselkedésekre, tevékenységekre bátoríthatja a fiatalokat, és ráveheti őket a takarításra. A helytelen viselkedést is megfékezheti azzal, hogy megkéri a gyereket, fejezze be, amit csinál, vagy egyszerűen csak rákiabál, hogy ne tegye.

Parenting/Gondozás 2. szint –  A sim ráveheti a gyereket a házi feladat megírására. Nyomatékosabban kérheti, hogy ne tegyen rossz fát a tűzre, és több lehetőségből választhat, amikor tanácsot ad a gyereknek.

Parenting/Gondozás 3. szint –  A sim segíthet megoldani a gyerek alapvető szükségleteit, mint ürítés, higiénia, móka, továbbá gyermeknevelési tippeket cserélhet más simekkel.

Parenting/Gondozás 4. szint – A sim büntethet szobafogsággal (Time out), továbbá több információt kap arról, hogyan fogják tanácsai befolyásolni a gyerek fejlődését.

Parenting/Gondozás 5. szint –  A sim megvonhat bizonyos szórakozásokat a rosszul viselkedő ifjaktól (Grounding). Enyhébb megoldásként megbeszélhetik a helytelen viselkedést a gyerekkel, és megölelhetik egymást (“Hug out”). További lehetőségek is megnyílnak a szülők előtt, hogy biztosítsák a gyerek szükségleteit.

Parenting/Gondozás 6. szint – A sim lelket önthet más szülőkbe, mikor a gyermeknevelés nehézségei letörik őket. Csecsemőgondozás közben már látják a baba szükségleteit.

Parenting/Gondozás 7. szint – A sim már sokkal hatékonyabban tudja kezelni a gyerekek szükségleteit, és sikeresebben vezeti rá őket bizonyos feladatok elvégzésére.

Parenting/Gondozás 8. szint – Ha a gyermek tanácsot kér, már három lehetőség áll a sim rendelkezésére válaszként, továbbá hatékonyabban fegyelmezheti őket helytelen viselkedés esetén.

Parenting/Gondozás 10. szint – A simek számára elérhetővé válik a Szuper Hatékony Csecsemőgondozás (“Super Efficient Baby Care) interakció, amellyel a csecsemő minden szükségletét egyszerre oldhatják meg. A szülői feladatok elvégzése közben a sim Szülő (Full Parent) módba válthat, amely lelassítja saját szükségleteinek csökkenését.

Szülő üzemmód / Full parent mode

Ha a sim eléri a gondozás jártasság 10. szintjét, és rövid időn belül sok interakciót hajt végre a “Nevelés/Parenting..” opciók közül, szülő üzemmódba kerül. Kis csillagok kezdenek ragyogni körülötte, hangulatmódosítót is kap, szükségletei pedig lassabb ütemben csökkennek.

Csecsemőgondozás közben elérhetővé válik a “Szuper Hatékony Csecsemőgondozás / Full Efficient Baby Care” interakció, ami segítéségével egyszerre láthatja el a baba minden szükségletét némi etetéssel, ölelgetéssel és levegőbe dobálással.

10-es szintű gondozás jártasság esetén a szülő azt is látja, milyen következménnyel jár, ha tanácsod ad gyermekének. (Lásd az értékrend fejezetet!)

A kiegészítővel új életcél érkezett a játékba, a Super Parent / Szuperszülő. Ha sikerül minden mérföldkövet teljesíteni, akkor a sim Role Model / Példakép jutalom jellemvonással gazdagodik.

Super Parent / Szuperszülő A sim szeretne a világ legjobb szülőjévé válni! Azoknak, akik ezt választják, egy sor a gondozás jártassághoz kapcsolódó interakciót kell elvégezniük.
Role Model / Példakép Jutalom jellemvonás. A simet olyan aura veszi körül, ami 50%-kal gyorsja a környezetében lévő tipegők, gyerekek és tinik értékrend (Character Value) pontjainak fejlődését.

Fontos! Az, hogy a szülő milyen viselkedésre bátorítja a gyermeket, és miért bünteti meg, a játékos szabad választása. Ha a szülő megdicséri utódját, amiért büfizett az asztalnál, a gyerek ezt a viselkedést fogja megtanulni és alkalmazni, a modora pedig nem lesz kifogástalan.

Super Efficient Baby Care

Értékrend / Character Values

A Parenthood érkezésével a tipegő, gyermek és tini korú simek személyes panelén egy új modul kapott helyet, ami az Értékrend (Character Values) pozitív vagy negatív irányba történő fejlődését mutatja. A szülők vagy gondviselők egészen a fiatal felnőttkor eléréséig nevelhetik gyermeküket, de a csemete saját, önállóan végzett tevékenységeivel is fejlesztheti személyiségét.

 Az öt fejleszthető tulajdonság a következő:

 • Felelősségtudat (Responsibility)
 • Önuralom (Emotional Control)
 • Empátia (Empathy)
 • Modor (Manners)
 • Konfliktuskezelés (Conflict Resolution)

A különböző tevékenységek pozitívan vagy negatívan hatnak az személyiségre, és bizonyos jellemvonások is elősegíthetik, hogy ne semleges, hanem pozitív vagy negatív értékekkel induljon a sim készségeinek csiszolása útján.

 

Felelősségtudat (Responsibility)
Pozitív hatással van rá (növeli) Negatív hatással van rá (csökkenti)
 • Perfekcionista (Perfectionist) jellemvonás
 • Iskolai projektek készítése
 • Házi feladat írása
 • Jó érdemjegyek szerzése
 • Tízórai készítése
 • Részmunkaidős állás esetén jó teljesítmény (tini)
 • Szemét kivitele
 • Fogmosás
 • Elromlott tárgyak megjavítása
 • Játékok összepakolása a játéktárolóba
 • Rendetlenség eltakarítása
 • Gyerekes (Childish) jellemvonás
 • Rossz érdemjegyek szerzése
 • Iskolából vagy részmunkaidős állásból lógás
 • Kilépés a részmunkaidős állásból (tini)
 • Rendetlenség okozása
 • Játék a WC csészében
 • Ellenszegülés a büntetéssel
 • Kijárási tilalom megszegése
Önuralom (Emotional Control)
Pozitív hatással van rá (növeli) Negatív hatással van rá (csökkenti)
 • Magabiztos (Self-Assured) jellemvonás
 • Napló írása
 • Rossz hangulatban Gondolatelterelő kocogás (Jog to Clear Mind) tevékenység végzése
 • Rossz hangulatban Megnyugtató klasszikus zene hallgatása (Listen to Classical to Wind Down) tevékenység
 • Rossz hangulatban Játsszon hangszeren érzelmesen (Playing Instrument with Emotion) tevékenység
 • Rossz hangulatban Játsszon érzelmesen (Play with Emotion) tevékenység
 • Rossz hangulatban Blogoljon az érzelmeiről (Blogging About Feelings) tevékenység
 • Féltékeny (Jealous) vagy Őrült (Insane) jellemvonás
 • Érzelmi összeomlás
 • Más simek lökdösése vagy megharapása
 • Más simek megütése
 • Babaház összezúzása
 • Iskolai project összezúzása
Empátia (Empathy)
Pozitív hatással van rá (növeli) Negatív hatással van rá (csökkenti)
 • Jó (Good) jellemvonás megléte
 • Önkéntes munka vállalása a családdal
 • Játék a Doktor játékkészlettel
 • Érdeklődés mások rossz hangulata felől (Asking about Negative Moods)
 • Nyugtassa meg (Calm down), Vidítsa fel (Cheer up), Nyugtassa meg a halállal kapcsolatban (Console about Death) interakciók
 • Rosszindulatú (Mean) vagy Gonosz (Evil) jellemvonás
 • Rosszindulatú interakciók
 • Kiabálás egy másik simmel
 • Trollkodás a számítógépen
 • Kitömött állatok megütése
 • Zavarodottság kinevetése (Laugh at Embarrassment) vagy Gúnyolódás a szomorúságon (Mock sadness) interakciók
 • Düh lekicsinylése (Belittle Anger), Stressz lefitymálása (Downplay Stress), Gúnyolódás a kellemetlenségen (Scoff at Discomfort) interakciók
Modor (Manner)
Pozitív hatással van rá (növeli) Negatív hatással van rá (csökkenti)
 • Rendszerető (Neat) jellemvonás
 • A szülők által megtanított „Kérlek és köszönöm használata” (Say Please and Thank You)
 • Baráti interakciók
 • Asztal megterítése
 • Piszkos edények elmosogatása
 • Mások megdicsérése
 • Trehány (Slob) jellemvonás
 • Böfögés és pukizás
 • Káromkodás
 • Durva (Rude) interakciók
 • Tipegők esetében levetkőzés ismeretlenek jelenlétében
Konfliktuskezelés (Conflict Resolution)
Pozitív hatással van rá (növeli) Negatív hatással van rá (csökkenti)
 • Társaságkedvelő (Outgoing) jellemvonás
 • Békülés veszekedés után
 • Bocsánatkérés negatív interakció után
 • Megbocsátásért könyörgés (Beg for Forgiveness), Megtalálni a közös hangot (Find Common Ground), Beszélgetés kezdeményezése (Try to Chat) interakciók
 • Szülők által megtanított Bocsánatkérés (Say Sorry)
 • Kibékítés harc után (Make peace after fight) interakció
 • Rossz kapcsolat helyrehozásának kísérlete (Try to fix bad relationship)
 • Forrófejű jellemvonás
 • Ellenséggé nyilvánítás
 • Gyűlölködő kapcsolat egy simmel
 • Harc más simekkel
 • Veszekedés

A fiatalok rendszeresen kérnek tanácsot családtagjaiktól az őket foglalkoztató kérdésekben, az ezekre adott válaszok pozitív és/vagy negatív irányba is módosíthatják az értékrend mutatóit. (Nekem kivétel nélkül egy készséget emelt, egy készséget pedig csökkentett, ha a családtag tanácsot adott a simnek.)

A legjobb voidcritter

Vitába keveredtem valakivel a suliban arról, melyik voidcritter a legerősebb. Én azt mondtam, az Arcticorn, de ő azt hajtogatta, a Suintor. Mi az igazság?

Az Arcticorn, természetesen! (+Önuralom, -Konfliktuskezelés)

Egyformán erősek (+Konfliktuskezelés, -Önuralom)

Sajnálom, de a Suintor. (+Empátia, -Konfliktuskezelés)

Nem elég okos?

Próbálom megcsinálni a házi feladatom, de az utolsó pár feladatot nagyon nehéznek éreztem. Talán nem vagyok elég okos, hogy meg tudjam csinálni. Mit gondolsz?

Szánj rá több időt. Gyakorlat teszi a mestert. (+Felelősségtudat, – Önuralom)

Fókuszálj egy másik témára (+Konfliktuskezelés, -Felelősségtudat)

Kérj segítséget egy osztálytársadtól. (+Empátia, -Konfliktuskezelés)

Barátkozás

Nagyon szeretnék barátokat szerezni, de úgy tűnik, ők nem igazán akarnak barátkozni velem. Hogyan tehetném mégis a barátaimmá őket?

Csak maradj barátságos. (+Modor, -Empátia)

Tegyél egy nagy baráti gesztust. (+Önuralom, -Empátia)

A barátságot nem lehet kierőszakolni. (+Empátia, -Önuralom)

A karakter készségek fejlesztésével vagy elhanyagolásával a sim új, öröklött jellemvonásokra (inherited traits) tehet szert, mikor fiatal felnőtt életszakaszba lép.  Ha egy készség mutatója a pozitív vagy negatív oldalon belép a sötétebb zónába (kb 90% körül), maradandóvá válik a tulajdonság, és megkapja az ehhez kapcsolódó jellemvonás(oka)t. Lehetséges, hogy a sim akár öt öröklött tulajdonásgot is szerezzen, de ha minden értékét a semleges mezőben tartod, extra jellemvonás nélkül lép a felnőttkorba.

Ikon Öröklött jellemvonás Leírás
Melegszívű / Compassionate (Pozitív Empátia esetén) A melegszívű simek képesek enyhíteni mások negatív érzelmeit. Együttérezni is képesek velük a “Sharing Emotional Burdens” (Érzelmi teher megosztása) interakcióval. Ha negatív interakciót hajtanak végre, rosszul érzik magukat miatta. (Kapnak egy negatív “Instant regret / Azonnali megbánás” hangulatmódosítót)
Érzéketlen / Insensitive (Negatív Empátia esetén) Az érzéketlen simek képesek rákérdezni más simek negatív érzelmeire. Képesek uszítani is más simeket. Negatív hangulatukan nagyobb eséllyel hibáznak a társasági életben.
Békítő / Mediator (Pozitív Konfliktuskezelés esetén) Nagyobb eséllyel sikerül bocsánatot kérniük más simektől, és békét teremthetnek a fórumokon. Könnyebben találják meg a közös hangot azokkal a simekkel is, akikkel már régóta nem felhőtlen a kapcsolatuk.
Kötekedő / Argumentative (Negatív Konfliktuskezelés esetén) A kötekedő simek gyakran indítják rosszul a beszélgetéseket azokkal, akiket nem kedvelnek. Nehezebben is engesztelik ki a simeket, és gyakrabban hangoztatják igazukat a kelleténél.
Jól nevelt / Good Manners (Pozitív Viselkedés esetén) A jól nevelt simek nem engedik meg maguknak a faragatlan viselkedést, legalábbis nem mások szeme előtt. Rendelkezésükre áll két új interakció, a “Gratitude to the Host / Megköszöni a vendéglátást”, és a “Polite Introduction / Udvarias bemutatkozás”, továbbá a baráti kapcsolataik is gyorsabban válnak erősebbé. A simet boldoggá teszi, ha jól nevelten viselkedhet másokkal.
Neveletlen / Bad Manners (Negatív Viselkedés esetén) A neveletlen simek bár próbálnak barátságosak lenni, mégis elbuknak a szociális kapcsolatok aknamezején. Gyakran viselkednek otrombán, káromkodnak, és nem mosogatnak el maguk után. Olyan alapvető tevékenységek is nehézséget okozhatnak, mint nem húzzák le maguk után a WC-t, vagy nem mosnak kezet. A Neveletlen jellemvonás hasonló a Kötekedőhöz, de szórakoztatóbb eredményre számíthatsz.
Kiegyensúlyozott / Emotional Control (Pozitív Önuralom esetén) Képes csökkenteni saját negatív érzéseit edzéssel, bizonyos zenék hallgatásával, a számítógépen való blogolással, zenéléssel. Általában negatív érzelmeik gyorsabban eltűnnek, mint másoknak.
Labilis / Uncontrolled Emotions (Negatív Önuralom esetén) Az érzelmeiket kontrollálni nem képes simek nehezebb hagyják maguk mögött rossz hangulatukat, mint a többi sim. Negatív érzelmeik súlya alatt összeomolhatnak. A labilis simek könnyebben eshetnek áldozatul érzelmekhez kötődő halálnemeknek, mint pl. a düh vagy megszégyenülés miatti halálnak.
Kötelességtudó / Responsible (Pozitív Felelősségtudat esetén) A kötelességtudó simek jobban teljesítenek munkahelyükön, teljes erőbedobással dolgoznak, és fele akkora eséllyel térnek haza stresszesen, mint más simek. Felelősségtudatra taníthatják a gyermekeket és tiniket, ami mértékben emeli a gyerkek/tinik Felelősségtudat pontjait.
Felelőtlen / Irresponsible (Negatív Felelősségtudat esetén) A felelőtlen simek kényelmetlenül érzik magukat munkahelyükön, és figyelmen kívül hagyják a számlákat. Számos új szituációba keveredhetnek munkahelyükön, így vicces Rizikó Kártyákra számíthatsz, legtöbbjük azonban negatívhatással jár a sim előmenetelére nézve.

Korszakok / Phases

A maradandó jellemvonások mellett a gyermek és tini életszakaszra jellemző tulajdonságok is bekerültek a játékba. A felnövekvő generáció tagjai életük véletlenszerű pontjain átmeneti jellemvonásokkal gazdagodnak, amikor különböző “korszakaikat” élik.

Étkezés előtt megteríthetünk, és többféle teríték közül választhatunk.

A korszakok általában néhány simnapig tartanak, és rendszerüzenet jelzi, amikor a sim egy korszakba lép. A simpanelen is figyelemmel kísérhetjük őket, mert az átmeneti jellemonások halványan ott szerepelnek a maradandók mellett. Ez alatt az idő alatt a fiatalok speciális interakciókat hajthatnak végre, a korszakhoz kapcsolódó hangulatjelzőket kaphatnak, és abnormálisan viselkedhetnek. A szülők/gondviselők kérdéseket tehetnek fel a korszakról, amely olyan interakciókat tehet elérhetővé, ami lerövidítheti a korszak időtartamát.

Ikon Átmeneti jellemvonás Leírás Korszak
Válogatós / Picky eater A sim válogatóssá válik, és csak a kedvenc ételeit hajlandó fogyasztani. Ez a legbonyolultabb átmeneti jellemvonás, ugyanis hat különböző verzióban kerül a játékba, mindegyik más ízlés szerint csoportosítva a kedvelt és elutasított ételeket. Közös bennük, hogy a gyermek az összetettebb ételekkel szemben az egyszerűbb, alacsonyabb főzés jártassággal is elkészíthetőket részesíti előnyben (palacsinta, spagetti). A gondviselő képes beszélgetni a gyerekkel az étkezési szokásokról, és bátorítani az étel elfogyasztására. Gyerek, tini
Zajos / Loud A gyermek azt szeretné, hogy az egész világ hallja a hangját! Kiabál, zajong a hangszerekkel, és a lehető leghangosabban hallgatja a zenét. Füldugó ajánlott a családtagok számára. Gyerek, tini
Medve vagyok! / I’m a Bear! A gyerek nem hajlandó más öltözéket viselni, csakis mackó jelmezt, ellenkező esetben +2 szomorú hangulatjelzőt kap. Gyerek
Tapadós / Clingy A gyermek a legnagyobb biztonságban akkor érzi magát, ha a gondviselőjével kommunikálhat. Nyomasztja, ha arra kényszerül, hogy másokkal is kapcsolatba lépjen. Gyerek
Távolságtartó / Distant A tini egyre távolságtartóbbá válik. A család közelében tartózkodás és velük való kapcsolat nyomasztja. A világ úgy tűnik, nem érti meg őt. Mivel a családtagok jelenléte negatív hangualtjelzővel látja el a simet, jobb őket a szobájukban tartani ebben a korszakukban. Tini
Rosszindulatú / Mean Streak Ebben a korszakban a tinit boldoggá teszi, ha gonosz interakciókat követhet el mások ellen a móka kedvéért. Gyerek, tini
Lázadó / Rebellious A felnőtté válás lázadást jelent a régimódi atyai szabályok ellen! A sim gyakrabban veszekszik szüleivel, káromkodik, halogatja a házi feladat írását. Gyerek, tini
A fiatalok akár naplót is írhatnak, csak nehogy rossz kezekbe kerüljön!

Családi kapcsolatok

A Sims 4 Parenthood kiegészítővel leáldozott a megszokott, unalmas családi kapcsolatok kora, a helyükre pedig valódi érzelmi viszonyokon alapuló rendszer került. Ahogyan a való életben is, a simek gyermekkora meghatározza, később milyen kapcsolat köti majd később szüleihez, nagyszüleihez, testvéreihez – lehet szoros, semleges, de akár ellenséges is, és a használható interakciók is ezekhez a viszonyokhoz igazodnak. Rossz kapcsolat esetén például nem elérhető az “Ajándék küldése / Send gift” opció a simek között.

Szülő-gyerek kapcsolat:

 • Óvott gyermek / Guided Child – Nagyszerű kapcsolat egy szigorú szülővel.
 • Garantáltan boldog gyermekkor / Provided Happy Childhood – Nagyszerű kapcsolat egy engedékeny szülővel.
 • Tiszteletteljes utód / Respected Heir – Tökéletes kapcsolat egy szigorú szülővel.
 • Anya/Apa pici fia/lánya / Mommy’s/Daddy’s Boy/Girl – Tökéletes kapcsolat egy engedékeny  szülővel.
 • Szófogadó gyermek / Obedient Child – Semleges kapcsolat egy szigorú szülővel.
 • Mindent ráhagytak / Parented Passively – Semleges kapcsolat egy engedékeny szülővel.
 • Elnyomott gyermek / Repressed Child – Rossz kapcsolat egy szigorú szülővel.
 • Boldogtalan gyermek / Unhappy Child – Rossz kapcsolat egy engedékeny szülővel.
 • Hálás terelgetés / Grateful Guide – Nagyszerű kapcsolat a szülőkkel, sok büntetéssel.
 • Boldog gyermekkor / Happy Childhood – Nagyszerű kapcsolat a szülőkkel, kis büntetéssel.
 • Ó Kapitány, Kapitányom / Oh Captain, My Captain – Tökéletes kapcsolat a szülővel, sok büntetéssel.
 • Apa/Anya szeme fénye / Daddy/Mommy Dearest – Tökéletes kapcsolat a szülővel, kis büntetéssel.
 • Parancsoló jelenlét / Commanding Presence – Semleges kapcsolat a szülőkkel, sok büntetéssel.
 • Passzív szülő / Passive Parent – Semleges kapcsolat a szülőkkel, kevés büntetéssel.
 • Büntető szülő / Punishing Parent – Negatív kapcsolat a szülőkkel, sok büntetéssel.
 • Nem segítőkész szülő / Unhelpful Parent – Negatív kapcsolat a szülőkkel, kevés büntetéssel.

Nagyszülő-unoka kapcsolat:

 • A legszuperebb kissrác/csaj / The Best Lil’ Boo – Nagyszerű kapcsolat egy unokával.
 • Kisunoka / Grandkiddy – Semleges kapcsolat egy unokával.
 • Undok unoka / Grumpchild – Rossz kapcsolat egy unokával.
 • Világ legjobb Nagyija/Papija / World’s Best Grandpa/Grandma – Nagyszerű kapcsolat a nagyszülőkkel.
 • Jó öreg Nagyi / Papi / Plain Ol’ Gramps/Gran – Semleges kapcsolat a nagyszülőkkel.
 • Mogorváék / The Grumps – Rossz kapcsolat a nagyszülőkkel.

Testvéri kapcsolat:

 • Egy húron pendülve / Thick as Thieves – Nagyszerű kapcsolat egy versengő testvérrel.
 • Szupertestvér / Super Siblings – Nagyszerű kapcsolat egy együttműködő testvérrel.
 • Se vele, se nélküle / Family Frenemy – Semleges kapcsolat egy versengő testvérrel.
 • Gyerekkori cimborák / Childhood Buds – Semleges kapcsolat egy együttműködő testvérrel.
 • Gyerekkor megkeserítője / Childhood Tormentor – Negatív kapcsolat egy versengő testvérrel.
 • Gyermekkori ellenségek / Childhood Enemies – Negatív kapcsolat egy együttműködő testvérrel.

Az új rokonsági kapcsolatjelzők megtalálhatók a simpanelen a Relationships / Kapcsolatok szekcióban, és akár jó, akár rossz kapcsolatot jeleznek, örök időkre beleégnek a sim szívébe.

Iskolai projektek

Az iskolai munka nem csak az intézmény falain belül zajlik, a diákok időről-időre iskolai projektekkel állítanak haza. Ezek olyan építőkészletek, amelyek összeállításában a családtagok is segédkezhetnek. Az iskolás korú simek hozzák őket haza, vagy megvásárolhatók Vásárlás módban. A projekt elkészítése a házi feladathoz hasonlóan pozitívan hat a sim érdemjegyeire, és fejleszti a Felelősségtudat (Responsibility) készséget is. A projektek építésében az egész család segédkezhet, és bizonyos jártasságok is csiszolhatók vele. Az elkészült makettek közül néhány különböző interakciók elvégzésére képes, a Destroy School Project interakcióval pedig még a tipegők is összezúzhatják őket (ami negatívan hat a Felelősségtudat készségre).

A diák kétféleképpen dolgozhat az iskolai projekten: óvatosan (carefully) és felületesen (sloppily). A munka gondossága és további körülmények határozzák meg, milyen minőségben sikerül megépíteni a makettet. A három lehetőség: Gyatra (Poor), (Good), Kiváló (Excellent).

Iskolai projektek listája:

Elektromosság kísérlet (Electricity Experiments)
+ Mentális (Mental) jártasság (gyerek) + Ezermesterség (Handiness) jártasság (tini/felnőtt) Ajánlott életszakasz: tini
A makett aktiválható.
Légnyomásos rakétatechnika (Air Pressure Rocketry)
+ Mentális (Mental) jártasság + Rakétatudomány (Rocket Science) jártasság (tini/felnőtt) Ajánlott életszakasz: tini
A makett aktiválható.
Robotika (Robotics)
+ Mentális (Mental) jártasság (gyerek) + Programozás (Programming) jártasság (tini/felnőtt) Ajánlott életszakasz: tini
A makett aktiválható.
Hídépítés (Construct-a-Bridge)
+ Mentális (Mental) jártasság (gyerek) + Logika (Logic) jártasság (tini/felnőtt) Ajánlott életszakasz: tini
A makett nem aktiválható.
Kémiai reakció vulkán (Chemical Reaction Volcano)
+ Mentális (Mental) jártasság (gyerek) + Logika (Logic) jártasság (tini/felnőtt) Ajánlott életszakasz: gyerek
A makett aktiválható.
Naprendszer (Solar System)
+ Mentális (Mental) jártasság (gyerek) + Rakátatudomány (Rocket Science) jártasság (tini/felnőtt) Ajánlott életszakasz: gyerek
A makett nem aktiválható.
Középkori kastély dioráma (Medieval Castle Diorama)
+ Kreativitás (Creativity) jártasság (gyerek) + Festés (Painting) jártasság (tini/felnőtt) Ajánlott életszakasz: gyerek
A makett nem aktiválható.

Kijárási tilalom és büntetés

Természetesen a fiatalok a házi feladat elvégzése után sem kódoroghatnak kedvükre a szomszédságban, erről a családi üzenőtáblán (Family Bulletin Board) meghatározott takarodó időpontja gondoskodik. Erre a táblára a gyerekek is írhatnak üzenetet vagy akaszthatnak rajzokat, a felnőttek azonban a Set Curfew interakcióval beállíthatják este 7, 9 vagy 11 órára a kötelező hazatérés időpontját.

A táblán található óra ezután színekkel jelzi az idő múlását. A sárga azt jelenti, a gyerekek és tinik szabadon mozoghatnak, majd a tilalom időpontjához közelítve narancsra vált, a piros pedig azt jelzi, tilos elhagyni a házat. Ha valamelyik utód veszi a bátorságot, hogy megszegje a szabályt, a szülő válogatott módszerekkel büntetheti tettéért.

Néha csak a fegyelmezés segíthet abban, hogy lázadó csemeténk belássa, kár ellenkezni az ősökkel. A büntetések akkor válnak elérhetővé, amikor az utód valamilyen kifogásolható tettet hajt végre. Ilyenkor a Parenting>Discipline>Punish interakció menüben választhatunk fegyelmezési módszert.

Sarokba állítás / Time out – A gondozás jártasság 4. szintjétől elérhető, és a célja, hogy a csemete elgondolkodjon tettén, és megbánja bűnét. A gyerek vagy tini leül egy kieső helyre, és várja, hogy a feje felett ketyegő időmérő leteljen. Ez 30 percig tart, és megszeghető.

Elzárás / Grounding – A gondozás jártasság 5. szintjétől érhető el, és elzárással valamit valamilyen tevékenységtől való eltiltással büntet. Az időtartama egy nap, de megszeghető. Az elzárás során a szülő különféle megvonásokat is kioszthat, amelyek egy napig vannak érvényben, és amit az utód többnyire tragikusan él meg. Ezek a következők lehetnek:

 • No TV / Eltiltás a tévétől
 • No Computer / Eltiltás a számítógéptől
 • No Leaving the House / Kijárási tilalom a házból
 • No Friends / Eltiltás a barátoktól
 • No Phone / Eltiltás a telefontól
 • No Music / Eltiltás a zenétől
 • No Toyst or Games / Eltiltás a játékoktól
A gyermek és tini korú simek már uzsonnát is vihetnek magukkal az iskolába.

Az önkéntes munka is nagyszerű lehetőség, hogy felelősségtudatra tanítsuk tinédzsereinket. Ez a telefonon érhető el a Travel>Volunteer>Volunteer Activities menüben, és egész napos elfoglaltságot jelent, akár egyedül, akár csapatosan vág bele simed. A következő területek közül választhat simed:

 • Volunteer at a Bake Sale / Sütiárusítás
 • Volunteer at a Beach Cleanup / Tengerpart takarítás
 • Volunteer at a Nursing Home / Önkénteskedés egy idősotthonban
 • Volunteer at a Soup Kitchen / Levesosztás
 • Walk to Fight Disease / Séta a betegségek elleni harc támogatásáért

A tevékenység közben felugró kártyák (Chance card) jelennek meg, amelyeken egy-egy felvázolt szituációban kell tanácsot adnunk simünknek. A választól függően személyisége pozitív vagy negatív irányba fejlődhet az önkénteskedés során.

Egy éltes korú sim megragadja Adrienne karját, és elkezd mesélni az ifjúságáról.

Hogyan reagáljon Adrienne?

– Hallgassa az idős sim történetét

– Meneküljön a fürdőszobába

Adrienne egy hosszú társalgás csapdájába esett az idős simmel, ami annyira untatta, hogy álomba szenderült. Amikor felébredt, egy üzenetet talált: “Senki nem tanított meg rá, hogy udvariatlanság elszundítani, miközben valaki hozzád beszél?”
Adrienne veszített a Manners / Modor értékéből, és unottá vált, mert elszundított az otthonban folytatott beszélgetés közben.
A doktor játék pozitív hatással van az empátia fejlődésére.

Forrás: SimsVIP, Carl’s Sims 4 Guide

Szárnybontogató írópalánta, elhivatott tippíró és modvadász. Lelkes fordító, Sims 3, Sims 4 és Sims Medieval játékos. Az oldalfelépítés és design elkövetője, fáradhatatlan fogalmazó és backstage admin.