Jelzőfény: Kezdet kategória bejegyzései

Jelzőfény: A kezdet – 6. Bánat

Picture

És ott állt. Az Ő karjaiban. És a smaragdzöld szemeket bámulta megbűvölten. Nem is értette, hogy hogyan kerülhetne bármilyen bajba egy ilyen gyönyörű szemekkel megáldott fiú.

Picture

Damian lassan elkezdte simogatni a combját, Elsie megborzongott a fiú érintésétől. Képtelenné vált a gondolkodásra, teljesen elvarázsolta a srác, aki olyan közel volt hozzá.

Picture

A felek ezután heves csókolózásba kezdtek, a lánynak minden érzéke jólesően bizsergett. Annyira belemerültek, hogy Elsie egy idő után már azt sem tudta megállapítani, hogy melyik nyelv kié is tulajdonképpen. Damian lassan az ágy felé terelte őt, majd a lány megadva magát ledőlt a virágmintás takarójú bútordarabra.

Picture

– Szervusz, hercegnő!
– Jesszus!

Picture

Elsie azonnal felült az ágyban, a szíve eszeveszettül kalapált. Rémülten nézett körbe, hirtelen nem is tudta, hogy hol van. A hajnal első sugarai halvány fénybe borították a szobát.

Picture

Amint lenyugodott kissé, és nyugtázta, hogy ez csak egy hülye álom volt, megrohamozták a tegnapi nap emlékképei. Komolyan, már csak ez hiányzott! Előbb majdnem elkapnak valami rosszarcú fazonok, aztán meg összekerülök egy sráccal, aki valószínűleg azt hiszi, hogy totál idióta vagyok, és semmit nem akar az orromra kötni! – mérgelődött magában, miközben magára kapott néhány ruhát, amiket a szekrényből halászott elő, és amik azelőtt a szoba ezen felének lakójához tartoztak. Mivel a szomszéd ágyat üresen találta, elindult rendbe szedni magát.

Picture

Damiant a fürdőszobában találta, amint hiányos öltözetben borotválkozott. Az első dolog, amit belépve meglátott, a fiú hátán lévő tetoválás volt. Még sosem látott ennél élethűbbet. A két szárny minden egyes tolla tökéletesen kidolgozva rajzolódott ki a lapockákon, szinte várta, hogy egyszerre kinyíljanak, és kiugorjanak a bőr síkjából. Akkor hát ezért hívják angyalkának – állapította meg a lány, bár fogalma sem volt, hogy honnan tudhatnának a nyilvánvalóan nem feltűnő helyen lévő tetoválásról. Pillantása a fiú hátáról fedetlen mellkasának tükörképére tévedt, de inkább gyorsan elkapta a tekintetét a fejébe toluló pajzán gondolatok okán, és odalépett Damian mellé.

Picture

– Jó reggelt – köszöntötte a fiút, miközben hozzálátott a fésülködéshez. A megszólított morgott valamit, amit akár „volt már jobb is”-nak is lehetett érteni. Elsie megpróbálta kerülni a fiú tekintetét, mivel látta, hogy nincs valami közlékeny hangulatban, mint ahogyan azt nagyjából már megszokhatta röpke ismeretségük alatt.

Picture

Miután Damian befejezte a borotválkozást, egy darabig szótlanul állt a tükör előtt. Elsie érezte, hogy őt fürkészi, hirtelen kedve támadt a fiú gyönyörű zöld szemeibe nézni, de visszafogta magát, és csöndesen folytatta hajvégeinek igazgatását.

Picture

– Ugye tudod, hogy nem maradhatunk itt? – Damian kérdése inkább kijelentésnek hangzott. – Amint elkészültél, lelépünk. Ez a hely nem biztonságos. – A lány fölkapta a fejét.
– De hát akkor hol biztonságos? – kérdezte megütközve.
– Úgy vélem, sehol – válaszolta vállat vonva a fiú. Elsie érezte, hogy felmegy benne a pumpa.

Picture

– Hogy sehol? – vágta rá ingerülten. – Belerángattál ebbe az egész hülyeségbe, amiről azt se tudom, hogy micsoda, és azt mered mondani, hogy sehol nem vagyunk biztonságban?
– Én csak az igazat mondom – válaszolta Damian. – De ha nem tetszik, el lehet menni! Majd meglátjuk, hogy elkapnak-e a következő sarkon! Akkor aztán sírhatsz majd a fene nagy biztonság miatt! De hogy én nem foglak mégegyszer kihúzni a csávából, az is biztos! – A zöld szemek szikráztak, miközben Elsie tekintetébe fúródtak. Egy pillanatig csak bámulták egymást, majd a fiú elindult az ajtó felé.
– Fél óra múlva legyél készen! – vetette oda a lánynak, és távozott.

Picture

Elsie néhány másodpercig csak saját kipirult arcképét nézte a tükörben. Hogy lehetek ilyen szerencsétlen?! – gondolta, miközben legszívesebben ordított volna magatehetetlenségében. Nem mehet sehová, mert elkapják, de ha a zöld szemű idegennel marad, akkor sincs nagyobb biztonságban.

Picture

Erőt vett magán, és ismét a tükörbe nézett, ahonnan most már egy ijesztően sápadt, szőke lány nézett vissza rá. Nincs választásom. Vele kell mennem – tudatosította magában. Megrázta a fejét, gyorsan befonta a haját, és elindult megkeresni minden problémája okozóját.
***

Picture

– Honnan van ez a kocsi? – kérdezte Elsie, amikor Damian egy rozzant fehér autóval leparkolt előtte.
– Kölcsönvettem – válaszolta a fiú tárgyilagosan. – Na, akkor beszállsz?
– És a tulajdonosa tud róla, hogy kölcsönvetted? – tette fel a következő kérdését a lány.
– Ne most! – fintorodott el Damian. – Akkor jössz, vagy sem? – Elsie kelletlenül beszállt, és ránézett a fiúra.

Picture

– És hova megyünk? – kérdezte útitársát.
– Valahova – morogta a fiú, és Elsie úgy gondolta, hogy nem tanácsos tovább kérdezősködnie, bár a válasz nyilvánvalóan nem elégítette ki. Damian beindította a motort, és a kocsi döcögve elindult.

Picture

Órák teltek el amióta elindultak. A házak egyre ritkábbak lettek, míg végül teljesen felváltotta őket a kietlen táj. Erdők és végtelen mezők mellett haladtak el. Elsie bánatosan gondolt vissza pár nappal ezelőttre, amikor még az volt a legnagyobb gondja, hogy ne bukjon meg statisztikából. Ezeket a problémákat már rettentően távolinak érezte, mintha azóta száz reményvesztett év telt volna el.

Picture

Nagyot sóhajtott, és rápillantott útitársára. A fiú rendületlenül nézte az utat, és szinte ügyet sem vetett rá. Elsie-t hirtelen elöntötte a méreg. Hogy lehet ilyen nyugodt?! Hogy tud ilyen érzelemmentesen beszélni a rájuk leselkedő veszélyről?! – Legszívesebben ott helyben lekevert volna egyet a fiúnak, de visszafogta magát, és ismét az ablak felé fordította a fejét. A nap állásából ítélve már délutánra járhatott, mire megálltak egy út menti fogadónál.

Picture

***
– Ennél lepukkantabb szobájuk aligha lehet – jegyezte meg, miután körbenézett. Véleménye szerint inkább lehetett kutyaólnak nevezni átmeneti szállásukat. A falakon méretes lyukak tátongtak, és a plafon is mintha beázott volna.

Picture

– Örülj, hogy van tető a fejed felett – szólt Damian, miközben gondosan bezárta maguk mögött az ajtót. – Ha nincs ez a motel, kénytelenek lettünk volna az erdőben aludni. – Elsie rosszallóan csóválta a fejét. – Majd én alszom a kanapén – folytatta a fiú, miközben ledobta hátizsákját és helyet foglalt a megnevezett bútordarabon, ami igencsak rozzantnak nézett ki.

Picture

A lány leült a szoba közepén elhelyezett ágyra vele szemben. Megállapítása szerint a matrac szörnyen kemény volt. Egy darabig csak nézték egymást, majd egy hangos korgás törte meg a csendet.
– Asszem mindjárt éhen halok – állapította meg, miközben háborgó gyomrát próbálta megnyugtatni.

Picture

– Oké, akkor szerzek valami kaját – szólalt meg hirtelen Damian, és elviharzott az ajtó felé. – Ne engedj be senkit! – vetette oda, még mielőtt távozott.

Picture

A hirtelen támadt egyedüllétben Elsie rettenetesen kényelmetlenül érezte magát. Bár nemrég még a háta közepére kívánta a zöld szemű fiút, most már jobban szerette volna, ha mégiscsak itt van vele. Hirtelen kedve támadt volna utánarohanni, de a hamarosan rájött, ötlete sincs, hogy merre mehetett egyáltalán. Inkább meg se szólaltál volna hülye gyomor! – szapulta a szüntelenül élelemért tüntető belső szervét, miközben nyugtalanul pislogott körbe a néptelen szobában. Ekkor azonban egy ismerős dallam ütötte meg a fülét.

Eltartott egy pár pillanatig, amíg rájött, hogy csörög. Gyorsan előkotorta táskájából a mobilját, és beleszólt. A vonal túlsó végén Annie aggódó hangját hallotta meg.

Picture

– Hová lettél drágám? Ugye nem esett bajod?
– Nem, nem, dehogy – igyekezett megnyugtatni legjobb barátnőjét. – De nem mondhatok semmit, arról, hogy hol vagyok.
– Hogyhogy? Csak nem valami zűrbe keveredtél? – Annie hangja egyre rémültebb tónusba csapott át. – Ugye nem a zöld szemű van a dologban? Én mondtam, hogy ne kezdj vele!

Picture

– Nyugi! – szólt bele a telefonba kissé ingerülten Elsie. – Nincs semmi bajom. De arra kérlek, hogy ne kérdezősködj, jó? – már szinte könyörgött. – Nem tudom, hogy mikor megyek haza, és jobb lenne, ha most egy darabig nem keresnél! Majd hívlak, ha van valami.
– De édesem… – kezdte volna Annie, de Elsie félbeszakította.
– Szia, majd hívlak! – és a választ meg se várva kinyomta a telefont.

Picture

Rosszul érezte magát, amiért kétségek között hagyta barátnőjét, de belátta, hogy kockázatos lenne bármit is elmondania a történtekből. Ledőlt az ágyra, és a plafont bámulta. Itt van a senki földjén egy fiúval, akit körülbelül két napja ismer, és semmit nem tud róla, azon kívül, hogy eddig mindenki meghalt körülötte. Ráadásul még rosszarcú gonosztevők is kergetik őket. Az egész annyira abszurdnak hatott, mintha egy torz álomból származna. Belecsípett a karjába, és várta, hátha felébred, de nem történt semmi, azon kívül, hogy egy halvány piros folt keletkezett az említett testrészén. Hogy eshetett így szét minden? – kérdezte magától, bár választ nem várt senkitől. Negatív gondolataiból az ajtó nyikorgása zökkentette ki.

Picture

Rémülten felült, agya már kezdett menekülési és ellentámadási stratégiákat kidolgozni, ám hamarosan lenyugodott, amikor Damiant látta belépni. A fiú egy egész zacskónyi élelemmel tért vissza.
– Mivel konyhánk nincs, ezért csak szendvicset tudunk enni – szólt tárgyilagosan. Leült az ágyra, és nekilátott az említett fogás elkészítésének.

Picture

A szendvicseket szótlanul fogyasztották el. Elsie fejében, miközben a fiút nézte, csak úgy cikáztak a gondolatok. A tápláléktól felpörgetett agya ismét meg nem válaszolt kérdésekkel dobálózott. Úgy érezte, muszáj válaszokat kapnia, különben beleőrül. Óvatosan megszólította szobatársát.
– Damian? – A fiú felkapta a fejét, és várakozóan nézett rá. – Tudni akarom az igazat – folytatta félénken a lány. – Az elejétől a végéig. Már úgyis benne vagyok nyakig. Legalább tudni szeretném, hogy miben. – Damian tétovázott.

Picture

– Elmondhatom, de… – látszott, hogy a gondolataival viaskodik. – Jó, elmondom – szólt megadóan.

Jelzőfény: A kezdet – 7. Fegyverek

Picture

– Az úgy volt, hogy Galennel elloptunk valamit. Valamit, amit nagyon szeretnének visszakapni – kezdte Damian.
– De mit? – kérdezte kíváncsian Elsie.
– Terveket – felelte komolyan a fiú. A lány a megvilágosodás szikráját vélte felgyulladni elméjében.
– Akkor azért túrtak fel mindent a lakásodban! Mert a terveket keresték! – Damian bólogatott. – De… – bizonytalanodott el Elsie – ha nem találták meg, akkor hol vannak?
– Megsemmisítettem őket – válaszolta a fiú, majd beszélgetőpartnere értetlen tekintetét látva így folytatta: – De elkövettem egy hatalmas hibát – sóhajtott. – Megnéztem a terveket.
Picture

– És? Az miért baj? – folytatta az értetlenkedést a lány. Damian a kezébe temette az arcát, és így felelt:
– Mert itt vannak a fejemben. És nekik nem nagy gond kiszedni onnan.
– Gondolatolvasás? Ugye ezt nem mondod komolyan? – kérdezte meghökkenve Elsie. Egyszerre úgy érezte magát, mintha egy álomvilágba csöppent volna. Várta, hogy Damian nevetve közölje, hogy vicc volt az egész, azonban a fiú nem válaszolt, csak a padlót fixírozta.
– Öhm… – a lány próbálta értelmes mondatokba önteni azt, ami furdalta az oldalát. – És mi volt azokban a tervekben? – Damian fölkapta a fejét, és mélyen a szemébe nézett.
Picture

– Azt nem akarod megtudni.
– Dehogynem! – vágta rá határozottan, mire szobatársa fölpattant, és idegesen járkálni kezdett.
Picture

– Oké. Képzelj el egy fegyvert. Ami mindennél nagyobb hatalmat ad a használójának. Egy olyan szerkezetet, ami képes behatolni az emberek agyába. És az irányító kénye-kedve szerint utasításokat adhat nekik, amit végre fognak hajtani. – Szünetet tartott, de folytatta a járkálást.
– Fel tudod fogni, hogy mit jelent ez? – szólt fennhangon. – Hadsereget! Öntudatlan emberekből! Akik pontosan megtesznek mindent, amire utasítják őket! Egy zombiosztagot, akik szemrebbenés nélkül föláldozzák magukat! El tudod képzelni, hogy ez mekkora pusztítást jelent rossz kezekbe kerülve?
Picture

Elsie szíve egészen a gyomráig süllyedt, amint elképzelte a sok magatehetetlen, vesztébe rohanó embert. És jól tudta, hogy ott lennének közöttük a szülei, Annie, még talán ő maga is… Elborzadva nézett Damianre, aki még mindig rótta a köröket. Belátta, hogy a fiúnak igaza van, meg kell védeni a terveket, nem szabad megengedni, hogy visszakerüljenek a gonosztevők birtokába. Már éppen mondani akart volna valamit, amikor furcsa zaj ütötte meg a fülét.
Picture

A fiú megállt, és a hang forrását kereste. A következő döngés egyértelműen az ajtó felől érkezett.
– Bújj el! – hallotta az utasítást Elsie, de a félelem lebénította izmait. – Menj már! – kiáltotta Damian, és ő erőt véve magán beiszkolt a fürdőszobába. A résnyire nyitott ajtón keresztül látta, amint a fiú zöld szemeivel alkalmas fegyver után kutat, de egy pillanattal később az ajtó hangos reccsenéssel megadta magát, és kitárult.
Picture

A lánynak még a lélegzete is elakadt, amint meglátta a szemkötőst, aki felemelt fegyverrel lépett be a motelszobába.
– Á, itt van a mi kis angyalkánk! – recsegte, miközben Damian felé közelített. – Azt hitted, hogy megléphetsz előlünk, Wyer? – kérdezte némi derültséggel a hangjában.

A következő másodpercben Elsie-nek hatalmas önuralomra volt szüksége, hogy elfojtsa kitörni készülő sikolyát, amikor a fegyvertelen fiú nekirugaszkodott a behatolónak.

Picture

Damian egy jól célzott váratlan ütéssel megtántorította ellenfelét, ám az gyorsan visszanyerte egyensúlyát, és ellentámadásba lendült. A fegyver csövén megvillant az alkonyi fény, de rögtön elnyomta egy jóval nagyobb villanás. A szemkötős a földre került, pisztolya pedig a szoba túlsó végében landolt. Hát ez meg mi volt? Villámlott? Elsie vetett egy gyors pillantást a külvilágra, de még felhőket sem látott. Később talán el is felejtette ezt az apró furcsaságot, amikor tekintete visszatért a viaskodókhoz. Damian a férfi felé ugrott, de az egy gánccsal leterítette, és a fiú fölébe került.
Picture

Elsie úgy érezte, hogy tennie kell valamit. Az első rémület okozta bénultság rég elmúlt már, és most szinte hallotta, ahogy kattognak agya fogaskerekei.
– A főnök nem nagyon örült, amikor a hercegnő meglépett – hallotta a behatoló reszelős hangját. – De bizonyára egy ilyen fogás után mindent megbocsátana! – Ekkor Elsie meglátta az egyetlen tárgyat az apró mosdóban, amit fegyverként lehetett használni.

Kezébe vette a fal mellé támasztott seprűt, és lélegzetvisszafojtva kiosont a fürdőszoba ajtaján. Damian még mindig próbálta lehámozni magáról ellenfelét, de az nem adta magát egykönnyen.

Picture

Elsie egy ugrással a két dulakodó mögé került, magasba emelte a seprűt, és minden erejét beleadva tarkón vágta a rosszarcú behatolót. A szemkötős a következő másodpercben aléltan esett össze.
Picture

– Kösz – szólt kissé döbbenten Damian, miközben zihálva a nyakát masszírozta.
– Oké, most már kvittek vagyunk – válaszolta a lány még kissé rémült arckifejezéssel, és gyorsan eldobta a seprűt, amit még mindig a kezében szorongatott. A fiú föltápászkodott, majd az ablakhoz sietett. Miután kinézett, hangosan elkáromkodta magát.
Picture

– Nem igaz, hogy találhattak meg minket? – Vádlóan Elsie-re nézett. – Csináltál valamit, amivel fölhívhattad magadra a figyelmet?
– Dehogy csináltam! – csattant fel védekezően a lány. – Végig itt voltam egyedül, mégis mit csinálhattam volna?
– Gondolkozz! – förmedt rá a fiú.
– Az föl sem merül benned, hogy talán te… – A felismerés fájdalmasan hasított elméjébe. – A telefonálás gáz? – kérdezte félénken.
Picture

– Hogy a bánatba jutott eszedbe pont telefonálni? – Damian két smaragdzöld szeme haragos szikrákat szórt, és Elsie úgy érezte, mintha egyre jobban összemenne. – A telefont kábé fél percbe telik bemérni!
– Bocsánat, na – próbálta lenyugtatni a dühös fiút. – Nem fog többet előfordulni.
– Hát az biztos is! – jelentette ki Damian. – Add ide a mobilod!
Picture

Elsie előkotorta a készüléket az ágyon mindeddig magányosan álló táskájából, és a fiú kezébe nyomta. Mire ő ledobta a földre, és rátaposott.
Picture

– Hé! – fortyant fel az összetört telefon tulajdonosa. – Az egy új SimPhone 7-es volt! Tudod, hogy mennyibe kerül egy ilyen?
– Majd veszel másikat! – válaszolta ingerülten Damian. – Ideje lenne végre eldöntened, hogy az életed-e a fontosabb!
Elsie még egy darabig mérgesen nézett a fiúra, de belátta, hogy igaza van.
Picture

– Gyere, indulunk! – szólította fel útitársa, és hátizsákját felkapván gyors léptekkel elindult az ajtó felé.
– De hova? – kérdezte futtában a lány, ám választ nem kapott.

A két szökevény a lemenő nap fényében egy rejtett hátsó ajtón keresztül elhagyta a motelt, és bevetette magát a közeli erdőbe.

Picture

Jelzőfény: A kezdet – 8. Álarc

– Hogy baltázhattátok el már megint?!  – A férfi hangja mérhetetlen indulatról árulkodott.
Picture

– Az úgy volt, hogy…
– NEM ÉRDEKEL! – üvöltötte magából kikelve, miközben ép kezét olyan erősen szorította ökölbe, hogy a körmei már-már kesztyűn keresztül is belevájtak a tenyerébe. – Hogy hordhat a hátán a föld két ilyen haszontalan balekot?!
– Ígérem, jóvá tesszük a baklövéseinket – próbált mentegetőzni a szemkötős, akinek egy hatalmas zúzódás éktelenkedett nemlétező bal szeme alatt.
Picture

– AZ A MINIMUM! – válaszolta még mindig dühösen a férfi. – Örüljetek, hogy nem végzitek kísérleti patkányként! Bár már így is patkányok vagytok – köpött ki undorodva a két megrettent férfi elé. – Az az egyetlen szerencsétek, hogy átkozottul szükségem van azokra a tervekre!
Picture

– Legközelebb nem vallunk kudarcot, nem fog bennünk többet csalódni – szólalt meg remegő hangon szemöldök.
– Azt ajánlom is! És ne feledjétek, ne kezdjetek ki az angyallal! A lányt hozzátok ide! Megértettétek, vagy adjam írásba? – dühöngött még mindig a férfi.
– Meglesz, főnök! – recsegte a szemkötős, és szemöldökkel együtt kihátráltak a szobából.
Picture

A férfi mérgesen összecsapta a kezeit. Nem igaz, hogy megint elcseszték! Pedig már majdnem a kezemben érezhettem! Wyer, te rohadék, ha egyszer elkaplak, kibelezlek! Még egy darabig dühösen meredt maga elé, majd elfordult, és újra a monitort kezdte bámulni.
Picture

***
Picture

Órák telhettek el azóta, amióta elindultak. Erre Elsie abból következtetett, hogy teljesen besötétedett. Bár a sűrű lomboktól amúgy sem nagyon lehetett volna látni a napot. Damian egy elemlámpával mutatta az utat, a lány szorosan mögötte haladt. Elsie kifejezetten feszélyezve érezte magát a nagy sötétségben, és minduntalan vérszomjas állatokat, és rosszarcú gonosztevőket vélt felfedezni a burjánzó növényzet között. Mikor végre elértek egy viszonylag világos tisztást, a fiú megállt, és ledobta a hátizsákját.
Picture

– Már szerintem olyan messzire jöttünk, hogy mi sem találunk ki, nemhogy bárki megtaláljon minket – jegyezte meg Elsie, amire útitársa csak egy rosszalló pillantással felelt.
– És hol alszunk? A fűben? – folytatta a lány, kérdő tekintettel nézve a fiúra.
– Van nálam pokróc – felelte a megszólított szűkszavúan.
Picture

– Hát ez fantasztikus – morogta Elsie, miközben Damian leterítette ideiglenes fekhelyüket. – És mi lesz, ha megtámadnak minket az állatok?
– Nyughass már, ők jobban félnek tőlünk, mint mi tőlük! – felelte természetellenesen nyugodtan a fiú, és helyet foglalt a pokrócon.
Hát azt kötve hiszem – jelentette ki magában a lány, miközben táskáját ledobván leült mellé, és kibontotta összegubancolódott haját. Sosem szerette az erdőket, pláne nem sötétben.
Picture

– Nem akarunk tüzet gyújtani? – kérdezte, bár sejtette a választ.
– Akkor csak magunkra vonnánk a figyelmet – hangzott a várt felelet.
Picture

Egy darabig némán ültek egymás mellett. Mikor Elsie ránézett útitársára, arcán mély szomorúságot vélt felfedezni. Mégsem olyan érzéketlen, mint gondoltam – állapította meg magában. Most először gondolt bele, hogy milyen lehet a fiúnak. A szülei, a húga, és a legjobb barátja is meghalt, rá pedig vadásznak. De ő nem tört meg, nem mutatja a gyengeségnek még halvány szikráját sem, sőt, arra is van lelkiereje, hogy elviselje az idióta kérdezősködését, és megvédje a hülyeségeitől. Egyszerre elszégyellte magát, hogy mindeddig csak a saját problémáival törődött, és bele sem gondolt, hogy a fiúnak sokkal rosszabb lehet. Ahogy a szomorú arcot nézte, felfedezte a hőst a rideg álarc mögött.
Picture

– Bocsánat – szólalt meg váratlanul, de annál lágyabb hangon Damian. – Hogy belerángattalak ebbe az egészbe. Folyamatosan csak a hibákat halmozom. Először Galen, aztán te… – Elsie-t megrémítette a fiú hirtelen támadt őszintesége, most először sebezhetőnek, védtelennek látta útitársát. – Ahelyett, hogy jobbá tenném a világot, csak mégjobban elcseszem azt – felemelte a fejét, és Elsie szemébe nézett.
Picture

A két smaragdzöld szem ugyanolyan gyönyörű volt, mint első találkozásukkor, a fiú pillantása a szívéig hatolt. Olybá tűnt, mintha megállt volna az idő, Elsie már-már azt hitte, hogy tarthat örökké ez a pillanat. Damian azonban elkapta a fejét, és inkább a csillagokat kezdte szomorúan bámulni. A lány érezte, hogy muszáj valamivel megnyugtatnia útitársát, bár agya némileg egyetértett a korábban elhangzottakkal.
Picture

– Tudod, hogy ez nem igaz – mondta, miközben közelebb húzódott a fiúhoz. Damian a fejét rázta.
– Te ezt nem értheted… – kezdte volna, de Elsie a szájára tette az ujját.
Picture

– Nem az az érdekes, hogy értem-e – suttogta a lány, két kezével végigsimítva a fiú arcán. – Hanem hogy tudom – a két szempár között vészesen csökkent a távolság -, hogy a világot akarod megmenteni – folytatta, de Damian már olyan közel volt, hogy úgy érezte, hogy ha már csak gondolná a szavakat, a fiú akkor is hallaná.
Picture

A következő pillanatban a távolság tovatűnt, és Elsie már nem félt semmitől. Már csak egyetlen ember töltötte ki a valóságát, az, aki olyan gyengéden csókolta, mint még soha senki más. Amint hátradőlt, minden puhává vált körülötte, a pokróc, a fiú ajka, az érintése. Érezte Damian izmos kezét, ahogy egyre feljebb csúszik a pólója alatt, érezte, ahogy testük szinte vibrál egymás közelségétől.
Picture

Nem volt már szükség szavakra, gondolatokra, sem semmi egyébre, csak két felhevült testre, ahogy egymáshoz simultak, és elmerültek a végtelenben.
Picture

***
Picture

Picture

Az első dolog, amit meglátott, két szárny volt. Összecsukva pihentek a fiú hátán. Bár Elsie jól tudta, hogy nem igaziak, mégis úgy tetszett, mintha a tollak életre kelnének. Önkéntelenül is elmosolyodott, amikor az éjszaka történtekre gondolt. Nem hitte volna, hogy bárki ilyen gyönyört képes okozni neki. Még szinte érezte tagjai izgatott bizsergését.
Picture

Föltámaszkodott, és ránézett Damianre. Úgy aludt, akár egy kis angyal. A hajnali fényben még inkább olyan volt, mintha a mennyből szállt volna le. Elsie-nek nehezére esett róla levennie a szemét. Mikor aztán rászánta magát, gyorsan megkereste ruháit, és felöltözött. Egyszerre nagyon mocskosnak érezte mindenét, és a több napos kontaktlencse is szúrta már a szemét.
Picture

Kell erre lennie valami víznek – gondolta, miközben halk csobogás ütötte meg a fülét. Tanakodott, hogy szóljon-e a fiúnak, de az olyan aranyosan aludt, hogy hosszas vívódás után végül úgy döntött, nincs szíve felkelteni.

Bevetette magát a fák közé, szemével a hang forrása után kutatott. Már korántsem érezte magát olyan szinten veszélyeztetve, mint előző este, ezért tempósan haladt a sűrű növényzet között.

Picture

Pár percnyi gyaloglás után meg is találta, amit keresett. A kis patak csendesen folydogált a sziklák között, tiszta vize szinte hívogatta a lányt.
Picture

Gyorsan leguggolt a partjára, vizet vett a kezébe, és megmosta az arcát. Máris jobban érezte magát, a kellemesen hűvös víztől felfrissült az elméje is. Hirtelen úgy vélte, hogy hiba volt elszakadnia Damiantől, ha már a fiú úgy szívén viseli a sorsát, sőt, még a rosszarcú üldözőik is eszébe jutottak. Ahogy a vízben megcsillanó tükörképét nézte, egyre nagyobb bizonytalanságot látott megjelenni sápadt arcán. Hogy fogok egyáltalán visszatalálni? Már alig emlékezett az idevezető útra, akkor minden figyelmét lekötötte a víz utáni kutatás. Gyorsan felállt, megfordult, és éppen elindult volna valamerre, amikor valaki az útját állta.
Picture

– Megvagy, hercegnő! – recsegte a szemkötős férfi, akinek jókora zúzódás éktelenkedett a bal arcán. Elsie gyanította, hogy ezt a kis ajándékot Damiantől kapta, mindazonáltal a rosszarcú férfitől így is kirázta a hideg, ráadásul ötlete sem volt, hogy hogyan találhattak rá, ha egyszer ő sem tudja, hogy hol is van tulajdonképpen. Hátrált egy lépést, ám ekkor beleütközött Szemöldökbe, aki elkapta és gúzsba kötötte. Elsie sikítani akart, de ekkor észrevette, hogy a száját is bekötözték. Rémülten nézett foglyulejtőire, és átkozta magát, amiért nem ébresztette fel Damiant.
Picture

– Hát akkor – szólalt meg Szemöldök ünnepélyesen -, remélem felkészültél az utazásra. – A szemkötős előkapott egy távirányítóra hasonlító szerkezetet, és valamit nyomkodott rajta. A következő pillanatban eltűnt Elsie lába alól a talaj.

Úgy érezte, mintha dematerializálódott volna, és csak repült, repült a semmin át. Mikor földet ért, ötlete sem volt, hogy mennyit utazott, vagy hogy hova került.

Picture

Egy hosszú lófarokba fogott hajú, cseppet sem bizalomgerjesztő kinézetű szemüveges férfi lépett a látókörébe.
– Kicsit talán megviselte a teleportálás – szólalt meg az idegen, miközben őt vizslatta tekintetével. – Jobban tennétek, ha várnátok még egy kicsit, mielőtt a főnök elé viszitek. A 63-as üres. – Miután befejezte mondandóját, egy rejtett ajtón át váratlanul távozott.
Picture

Elsie körülnézett a furcsa helyiségben. Úgy érezte magát, mint aki egy sci-fi film díszleteibe csöppent. Minden, a fal és a padló is fehér volt, a szoba közepén egy futurisztikus irányítópult állt. Miközben azon törte a fejét, hogy hová kerülhetett, a két rosszarcú erősen megragadta, és elkezdte tuszkolni egy másik ajtó felé. Ami egy folyosóra vezetett.
Picture

A végtelen hosszúságúnak tetsző falakat sűrű fémrácsok borították. Miközben haladtak előre, Elsie mindenféle szörnyalakokat vélt felfedezni a sötét cellákban. Rémülten tekintgetett jobbra-balra, miközben két fogvatartója rángatta előre. Jó pár méter múlva belökték egy apró, nyitott zárka ajtaján, majd rázárták a rácsot.
Picture

– Pihenj jól, hercegnő! – szólt kéjes recsegéssel a szemkötős. – Remélem, még találkozunk! – ezzel fogvatartói magára hagyták magányos börtönében.

Jelzőfény: A kezdet – 9. Ellopott gondolat

Picture

Hogy percek, órák vagy napok teltek el azóta, amióta bezárták a hideg és sötét cellába, Elsie nem tudta eldönteni. Mindenesetre a szomszédos zárkákból átszűrődő hörgések, vonyítások és dübörgések miatt talán még örült is neki, hogy nem látni szinte semmit.
Picture

Önkéntelen fogságában volt ideje átgondolni a történteket. Sejtette, hogy pont valami olyasmibe keveredett, amitől Damian meg akarta óvni. Hogy lehettem ennyire idióta! – szidta magát folyamatosan, amióta behozták cellájába. Vagy meghalok, vagy meghalok. Szép kilátások, folytatta gondolatmenetét. És Damian nem fog megmenteni ismét. De jobb is, mert különben még őt is megölik, de persze csak azután, hogy megszerzik a terveket. Ezt is magamnak köszönhetem! Kösz, Elsie, pályázhatsz az év marhája címre! Még szívesen folytatta volna önmaga szapulását, de ekkor kattant börtönének zárja.
– Indulás, hercegnő! – szólt hozzá egy ismeretlen és barátságtalan hang.
Picture

Mikor kilépett a folyosóra, megint szembesült a rémlényekkel, akik a többi zárkában tartózkodtak. Némelyik olyan erővel rázta a rácsokat, hogy Elsie attól félt, hogy azok megadják magukat, és valamelyik szörny ráveti magát. Ekkor úgy döntött, hogy nem néz sehova, inkább egyik kísérője hátát kezdte fixírozni. Az egyszer csak egy oldalt lévő ajtót nyitott ki, és betessékelte rajta a riadt lányt.
Picture

Elsie úgy érezte, mintha a semmibe csöppent volna. A szoba vakítóan fehér volt, és pár lámpától eltekintve, tökéletesen üres. Még hunyorognia is kellett egy darabig, amíg szeme átszokott a sötétségből a nagy világosságba. Erős kezek tuszkolták befelé, majd érezte, hogy karjai ismét szabadon mozognak, valamint a szájkötéstől is megszabadították.
Picture

Mikor kísérői elhagyták a helyiséget, egy kerekesszéket látott megjelenni. A szék háttal állt neki, így nem láthatta, hogy ki ül benne, de gyanította, hogy nem ő fogja innen kimenteni.
– Elisabeth Katherine Lindberg – szólította meg egy rideg hang. – Örülök, hogy végre személyesen is találkozunk – ezzel a kerekesszék 180 fokos fordulatot vett.
Picture

Elsie megnémult a döbbenettől, még a száját is kitátotta. A világ legrémisztőbb emberi lényét látta maga előtt. A férfi fél arcáról hiányzott a bőr és a hús. Ahelyett a csupasz koponyája türemkedett ki, csontjai szinte vakítóan fehérnek hatottak. Úgy nézett ki, mint egy horrorfilm szereplője, akinek letépték a fél fejét. Csak ez nem egy film, hanem a valóság.
– Van egy kedves közös ismerősünk – folytatta a férfi, és méregetni kezdte a lányt. Elsie hirtelen elég bátorságot érzett, hogy megkérdezze:
– És maga kicsoda?
Picture

– Milyen neveletlen vagyok, még be sem mutatkoztam – felelte az idegen riasztó mosollyal. – Pollux Divell vagyok.
Hát ettől nem lettem okosabb – gondolta a lány, még mindig kérdő, de egyben rémült tekintettel nézve a vele szemben ülő emberi borzalomra.
– Üdvözöllek a Vaspalota fehér szobájában – szólalt meg ismét, most szinte ünnepélyesen, a magát Divell-ként bemutató férfi.
– Rendkívül találó – vágta rá ironikusan Elsie, mire a kerekesszékes ördögi kacajt hallatott, amitől a lányt kirázta a hideg.
Picture

– És még humora is van, remek! – A férfi még somolygott egy darabig. Ha mosolyog, még ijesztőbb – állapította meg magában a lány, miközben az ördögi arcot nézte.

– Gondolom, szeretnéd tudni, hogy miért is vagy itt – váltott komolyabb hangvételre Divell, majd a választ meg sem várva folytatta. – Van a kis barátunknál valami, ami nagyon kell nekem. Vagy netán te is tudsz erről a valamiről? – Elsie próbálta állni a férfi tekintetét, aki rideg érdeklődéssel fürkészte. – Na? Van valami mondanivalód?

Picture

– Az égvilágon semmi mondanivalóm sincsen magának! – makacsolta meg magát Elsie, majd karba tett kézzel, elszántan nézett kihallgatójára.
– Hát jó. Ha nem mondasz semmit, nekem úgy is jó. Egyetlen információ sem maradhat titokban előttem, ezt jobb, ha megjegyzed!
A következő pillanatban egy foltos köpenybe öltözött rendkívül borzas férfi lépett be egy rejtekajtón, aki nem mellesleg szinte megszólalásig hasonlított a kerekesszékes arcának ép felére. Összességében pont úgy nézett ki, mint ahogyan a lány egy őrült tudóst képzelt volna el.
Picture

– Hívattál, bátyuskám? – kérdezte megszállott hangon, majd megakadt a tekintete Elsie-n. Pillantása mohóvá változott, és szinte felfalta a lányt a szemével. – Ugye nekem adod a szívét Pollux? Már olyan rég volt a kezemben egy ilyen úrilány belső szerve!

Elsie érezte, ahogy felgyorsul a szívverése a félelemtől.

Picture

– Erre még visszatérünk Castor. Most szükség lenne az X12-esre! – A borzas szemében ismét megszállottság tükröződött. – Ó, az X12-es remek választás! – és ezzel eltűnt a rejtekajtón keresztül.
Picture

Basszus, ezek megkínoznak és utána feldarabolnak! – gondolta a lány, és rémülten szökési útvonal után kutatott, de fehér falakon kívül semmit sem látott, még azt az ajtót sem, amin belökdösték ebbe az átkozott szobába. Miután így kénytelen volt lemondani a meglépésről, új elhatározás született benne, nevezetesen, hogy akármeddig is kínozzák, nem fogja elárulni Damiant, és ezzel együtt a tervek hollétét.
Picture

Hamarosan visszatért a fiatalabbik Divell, egy porszívóhoz hasonlatos, de annál jóval gyanúsabb kinézetű szerkezettel a kezében. Az idősebbik fivér feltett egy fülhallgatót, majd intett társának. A borzas férfi Elsie felé irányította a porszívó csövét, és megnyomott egy gombot.
Picture

A lány azt hitte, hogy megvakult, miután rájött, hogy nem lát semmit, ám a következő pillanatban legnagyobb meghökkenésére a kerekesszékes rideg hangját hallotta a fejében.
– Tudod, hogy mire kell gondolnod – mondta a férfi, és Elsie hiába próbálta elfojtani a megjelenő képeket, azok megállíthatatlanul pörögtek, akár egy film. Felrémlett előtte Damian, amint idegesen járkál fel-alá egy apró lepukkant motelszobában, és már tudta, hogy vesztett. Legszívesebben kitépte volna az agyát, hogy ne láthassák gondolatait, ne tudhassák meg, ami abban az órában lejátszódott. Kedve lett volna kitörölni minden képet a fejéből, még akkor is, ha így elveszítené a fiú két gyönyörű zöld szemének emlékét…
Picture

– Szóval az angyalkánknál van! – hallotta ismét az idősebbik Divell hangját, de az immár nem a fejében szólt. Erőt vett magán, kinyitotta a szemét, és meglepődött, hogy térdepel, mivel nem tudta, hogy mikor kerülhetett a földre.
Picture

– A fejébe rejtette az információt! – a férfi hangja immár idegesebben csengett. – Okos húzás, Wyer, okos húzás, de nem eléggé! – Elsie felemelte a fejét, és ránézett Divell gonosz ábrázatára, amin mintha némi gondterheltséget vélt volna felfedezni. – Előttem semmilyen információ nem maradhat titokban! – ismételte meg korábbi kijelentését, bár már jóval bizonytalanabbul.
– De hogyan akarod elkapni az angyalkát? – kérdezte bátyjától a fiatalabbik testvér. A kerekesszékes szeme vészjóslóan megvillant, miközben levette a fülhallgatóját.
Picture

– Felhasználjuk a lányt. Tudod, hogy az angyaloknak megmentési mániájuk van. – A férfi arca undort tükrözött. – Megmentik a világot, megmentik az embereket, legyőznek engem. Tévedés. Engem senki sem tud legyőzni! Az idősebbik Wyer is megpróbálta már, és mi lett a vége! Ő volt-nincs, az én hatalmam pedig még mindig sértetlen! Úgy látszik a kicsike az apjára ütött, legalábbis kotnyelességben biztosan. Ideje lesz végre megbűnhődnie! Még apuci tetteiért is! Hogy örök életre megnyomorított! – Miközben beszélt, arca mérhetetlen dühöt sugárzott, tagjai szinte remegtek az indulattól. Elsie kezdett még jobban megrémülni tőle, bár emeddig is kellően unszimpatikusnak találta a Divell családot. Mindazonáltal a férfi kifakadásának nem sok értelmét látta. Miféle angyalok? És mi van Damian apjával?
– Vidd vissza a hercegnőt a cellájába! – adta ki az utasítást a kerekesszékes. – Majd meglátjuk, hogy érte jön-e az angyalkánk. Lehetősége lesz rá, ugyanis visszaküldtem a két balekot a távirányítóval.
Picture

– Te mindenre gondolsz, bátyuskám! – rikkantotta a fiatalabbik testvér, miközben eldobta a porszívót. Ezután erősen megragadta Elsie karját, és a bejárati rejtekajtó felé ráncigálta a lányt. Ő próbálta kitépni magát a férfi fogásából, de ezzel csak annyit ért el, hogy amaz még nagyobb erővel szorította. Ám ekkor váratlanul kitárult az említett nyílászáró. Kísérője megtorpant, Elsie pedig hevesen elkezdte rázni a fejét, amint meglátta az éppen belépő személyt. Damian volt az. Smaragdzöld szeme határozottan tekintett az idősebbik Divell felé, és nyugodt hangon megszólalt.
Picture

– Engem akartatok. Itt vagyok.

Jelzőfény: A kezdet – 10. Az igazság hatalma

Picture

Miközben egy másik helyiség felé tuszkolták, Elsie csak arra tudott gondolni, hogy Damian hogy lehetett olyan ostoba, hogy feladja magát. Nem fért a fejébe, hogy mi vezérelhette erre a lépésre a fiút. Hiszen így megkaparintják a terveket, és még meg is ölik! Ám ekkor egy másik gondolat is befurakodott a fejébe, miszerint őt jött megmenteni. És majd egyedül kiment mindkettőnket, persze! – hitetlenkedett a lány, de titokban azért örült, hogy eljött érte Damian, még ha ezzel talán még nagyobb bajba is sodorta mindkettőjüket.
Picture

A szoba, amibe irányították őket, laboratórium lehetett. Legalábbis Elsie erre következtetett a berendezésből. Mindenhol gépek, furcsa szerkezetek, és mindenféle látszólag kísérletezéshez használt eszközök kaptak helyet benne. Némelyikük ijesztően zúgott, vagy szikrákat hányt. Őket a középtájt lévő két üvegketrecbe lökték, majd rájuk zárták azokat.
Picture

– Lám csak, lám csak – gurult be egy kerekesszék a szobába. – Megint igazam lett. Tudtam, hogy el fogsz jönni, Wyer. – Damian nem szólt semmit, csak mereven nézett a halálfejszerű arcra.
Picture

– Nem is tudod, hogy milyen régóta várok erre a pillanatra – folytatta Divell kárörvendő hangon. – Biztosíthatlak, hogy téged is legalább olyan élvezet lesz megölni, mint a drága édesapádat, az elbűvölő kis Selenáról nem is beszélve!

Elsie ránézett rabtársára, akinek gyilkos fényt látott megvillanni a szemében. A következő pillanatban már nem a szemében látta a villanást, hanem mintha a fiú kezéből tört volna elő egy fénygömb.

Picture

Azonban a jelenség elhalt az üvegfalhoz érve. Damian viszont még mindig remegett az indulattól. Hogy ezek az őrültek nyírták ki az egész családját? – próbálta Elsie megemészteni ezt az új információt. Így már nem csodálta a fiú dühét, és lélekben mélységesen együttérzett vele.
Picture

– Azt hitted, hogy ilyen könnyű kijátszani minket? – kérdezte ördögi kacaj kíséretében a bozontos Divell. – Tanultunk a hibáinkból, és angyalbiztossá tettük a kalitkákat!
Picture

Elsie csak kapkodta a fejét jobbra-balra. Csak most kezdett derengeni neki: Damian apja angyal volt? És Ő meg fénygömböket lövöldöz a kezéből? Alapesetben aligha hitte volna el mindezt, de ez a pár nap teljesen felforgatta eddigi világnézetét, és lehet, ha valaki azt mondja neki, hogy a Tehénnövények tojják a húsvéti tojásokat, még azt is beveszi.

A két fivér még egy darabig élvezettel nézte a bezárt fiú tehetetlen dühét, majd ismét a kerekesszékes vette magához a szót.

Picture

– Úgy gondolom, hogy ideje a lényegre térni! Ide azokkal a tervekkel! – ezzel feltette a fülhallgatóját, testvére pedig elindult a gondolatszívóval Damian felé.
– Szerencsére befelé áteresztő az üveg – tette hozzá, még mielőtt megnyomott egy gombot.
Picture

A következő pillanatban a fiúnak lecsukódott a szeme, háta nekivágódott a kalitka hátsó falának. Elsie megijedt, hogy a gondolatolvasó segítségével a gonosztevők könnyedén bejuthatnak Damian agyába, de mégis furcsa érzése támadt. A fiú szenvedő arca láttán arra gondolt, hogy talán küzd a behatolás ellen…
Picture

– Hát hogyne! – kiáltott fel olyan hirtelen az idősebbik testvér, hogy Elsie ugrott egyet helyben. – Látom apád sok mindenre megtanított. – Hangja nyugodt volt, de arca haragot tükrözött. – Kivédeni a gondolatolvasást, mi? De nem foghatsz ki rajtam! Érted? Ha így nem, akkor máshogy szerzem meg az információt! Castor! Hozd ki a lányt!
Picture

A bozontos őrült fénnyel a szemében eldobta a porszívót, kinyitotta a kalitkát, és intett a két köpenyesnek, akik kirángatták belőle Elsie-t. A lány próbált kiszabadulni, de a férfiak erősen tartották, majd egy székbe tuszkolták, és Divell összekötözte a kezét. Hamarosan egy késsel a kezében tűnt fel. Elsie legszívesebben felordított volna, de visszafogta magát, és csak riadtan nézett a szerszám irányába.
Picture

– Ha nem tudjuk belőled kihúzni az információt, akkor majd elmondod önszántadból – szólt ismét a kerekesszékes. – Addig leszünk kénytelenek kínozni a hercegnőt, amíg át nem adod azt, ami kell nekünk. És ugye nem akarod, hogy elcsúfítsunk egy ilyen szép arcocskát, Wyer?
Picture

Elsie ránézett Damianre, és a két zöld szemet most riadtnak látta. Jobban tetszett, amikor mérges volt – gondolta, de a következő pillanatban már az arcához közelítő késre kellett fókuszálnia. Szorosan becsukta a szemét, és fölkészült a fájdalomra, de az esetleg előtörő sikítás elfojtására is. Pár másodperc múlva aztán érezte a penge hidegségét az arcán, de a várt fájdalom elmaradt.
Picture

Résnyire nyitotta a szemét, és meglepetésére Damian arcán az elmélyült koncentráció mellett egy vágást látott megjelenni.
– Nem visít a kicsike! – szólt őrült tónusban a bozontos, és úgy nézett a késre, mintha az elromlott volna.
Picture

– Wyer! – hörögte az idősebbik Divell, miközben dühös pillantásokat vetett a megszólított felé. Damiannek ekkor lassan eltűnt a vágás az arcáról.
Picture

– Akkor kénytelenek leszünk durvább eszközökhöz folyamodni – ragadta magához a szót ismét a fiatalabb testvér, és egy mozdulattal átrántotta a lányt egy másik székbe, ami egy géphez kapcsolódott. – Ez majd megteszi a hatását! – rikkantotta, és megnyomott egy gombot.
Picture

Elsie úgy érezte, mintha ezer tű fúródna teste minden pontjába. Összeszorította a száját, hogy ne ordítson fel, bár ez igen nehezére esett, még így is fájdalmas nyöszörgéseket hallatott. Ezután kissé enyhült a szúrás, de teljesen nem múlt el. Óvatosan megpróbált Damian felé lesni, de őszintén megijedt, amikor meglátta, hogy a fiú már szinte vergődik kalitkájában. Nemsokára a szúrás ismételten erősödni kezdett, és a lány kénytelen volt levenni tekintetét rabtársáról. Még a könnyei is majdnem kicsordultak az elviselhetetlennek tűnő fájdalom okán. Tudom, hogy ezt csak a képzeletem szüli! Nem szúr semmi! – próbált lelket önteni magába. Gondolj egy szép mezőre! Milyen szép színesek ezek a virágok! És ez a virágillat! És azok a gyönyörű smaragdzöld szemek…
Picture

– Állj! Elmondok mindent! – hallotta valahonnan távolról az előbb említett szemek gazdájának ziháló hangját. Pár pillanat múlva a szúrás elmúlt, bár némi kellemetlen bizsergés megmaradt. Elsie riadt tekintettel nézett rá a fiúra. Hogy mondhatja ezt? Hogy adhatja fel? Értse meg, hogy én nem számítok már! – Ne csináld, Damian! Ne add oda nekik! – üvöltötte kétségbeesetten, de a fiú nem nézett rá.
Picture

– Szóval így! – szólalt meg a kerekesszékes magabiztos hangon. – Hát nem akarod, hogy a hercegnő szenvedjen? Mindig is ez volt az emberek legnagyobb gyengepontja! Az érzelmek! – Halálfejszerű arcára undor ült ki. – Az a fene nagy önfeláldozás a szeretteitekért!
Picture

Damian nem szólt semmit, de miközben föltápászkodott, tekintetét az idősebbik Divellébe fúrta. Könyörgöm, ne mondj semmit! – próbálta Elsie gondolatban üzenni a fiúnak, bár nem sok esélyt látott rá, hogy ez hasson. Egy darabig azok ketten némán meredtek egymásra, mintha azt játszanák, hogy ki bírja tovább. Nemsokára azonban megszólalt a fiú.
– Engedjen ki, és akkor megkapja. – Hangja és arca is határozottságot tükrözött. Elsie pillanatnyi meghökkenést látott átsuhanni a kerekesszékes arcán.
– Nem kell ahhoz kijönnöd, hogy átadd – felelte gyanakvóan. Damian ekkor a fejéhez emelte a kezét.
Picture

– Maga szerint mennyibe telik kitörölni innen a terveket? – kérdezte határozottan, bár a lánynak támadt egy olyan érzése, hogy blöfföl. Ha ki tudná törölni őket, már rég megtehette volna. Mindenesetre az idősebbik testvér úgy tűnt, gondolkodóba esett.
– És mi a garancia arra, hogy átadod, ha kiengedünk? – tette fel kérdését érdeklődéssel vegyes bizalmatlansággal.
Picture

– Arra? Semmi – felelte tárgyilagosan Damian. A kerekesszékes ismételten gondolkodott egy sort. Szürke szemei idegesen pattogtak a laboratórium tárgyain, amíg végül ismét megállapodtak a bezárt fiún.
– Engedjétek ki – adta ki az utasítást hamarosan.
Picture

– Úgy vélem, ez nem jó ötlet, Pollux! – fogalmazta meg véleményét az Elsie mellett strázsáló fiatalabbik Divell.
– Kellenek azok a tervek! – intette le testvérét indulatosan a másik.
Hamarosan a két köpenyes kinyitotta a kalitka ajtaját. Ekkor több dolog is történt.
Picture

Damian hirtelen kiugrott, és egy-egy fénygömbbel ártalmatlanította őrzőit. Elsie a pillanatnyi zavart kihasználva felpattant, és teljes erővel sípcsonton rúgta a bambuló bozontost.
Picture

Az felordított fájdalmában, és a földre zuhant. Eközben Elsie érezte, hogy meglazul a kötés a kezén, és gyorsan lerázta azt. Damian pedig elkezdett rohanni a kerekesszékes felé.
Picture

Ám a következő pillanatban berontott egy halom köpenyes, előreszegezett fegyvernek látszó tárgyakkal, majd tüzeltek. A lány úgy érezte, hogy minden tagja megbénult, és a zöld szemű fiú is megállt, mintha megdermedt volna.
– Komolyan azt hitted, hogy ilyen könnyen átvághatsz? – kérdezte gúnyosan az idősebbik Divell. – Ehhez azért korábban kellett volna felkelned, Wyer! Mit csináljunk vele Castor? – Most a még mindig fájdalmas arccal fetrengő öccse felé fordult, mire az abbahagyta a fetrengést, feltámaszkodott, és ismét őrült fény csillant a szemében.
Picture

– Vágjuk ki az agyát! Akkor majd nem tudja megakadályozni a bejutást! Ha rögtön rákötjük a keringtetőre, nem vesznek el az adatok azonnal! – A kerekesszékes arcán gúnyos mosoly jelent meg.
– Tehát meg kell ölnünk! Végre! De egy angyalt csak egyféleképpen lehet megölni – a testvérek szemében mohó izgalom csillant.
Picture

– Ki kell vágni a szívét!